Центр лицензирования и сертификации

dergbud-insta

fb-dergbud

Про зміни в порядку проведення перевірки дотримання ліцензійних умов

Нещодавнонаказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловоекомунального господарства вщі Щезш,2ОШ рш *19,49 (набравшшостіікі кшня ЩЇШКЩЙБНДКЕНІ зМіни до УНІ' Фікованоі Форми акта, що складається за результатами проведення планова! (позаплановОі) пере'зірки за додержанням суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження тосподарськот дІяльносТі з будівництва об'єктів, що за класом на'спідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками (затверджений наказом мінтстерства від 21 грудня 2016 МО 331)

Вказані зміни ймовірно могли вплинути як на саму процедуру проведення перевірки, так І на Підготовку до неі (детальніше див публікацію «Як Підготуватися до перевірки», Вісник будіевельника М“ 2, 2017, стор,28).Чи дійсно це так і наскільки серйозні зміг ни , редакцтя спробувала розібратися здопомотою тд, * начальника Управлтння ліцензування, обстежені ня та паспортизацп держе архбудінспекцп Украіни СВітлани Кондратенко (на знімку). Пропонуємо читачам огляд внесених змт уФорматі порівняння з полередньою редакцією.

Нова редкція Попередня редакція

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

КОМЕНТАР. Назва Переліку питань щодо проведення перевірки доповнена словом «Вичерпний». Відповідно до Закону Украіни «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі - Закон про контроль), орган державного нагляду (контролю) залежно від цілей заходу та ступеня ризику в МЕНЮ в межах переліку питань визначає питання, щодо яких буде здійснюватися державним нагляд (контроль). Вказана означає, що під час здійснення заходів контролю посадова особа органу державного нагляду (контролю) не має права перевіряти питання, які не включені до ВИЧЕРПНОГО ПЕРЕЛІКУ питань щодо проведення перевірки.

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК питань щодо проведения перевірки

ПЕРЕЛІК питань щодо проведения перевірки

№ З/П Питання що до тримання юридичною особою / фізичною особою - підприємцем вимог законодавства Ступінь ризику субєкта господрювання Відповіді на питання Нормативне обгрунтування № З/П Питання що до тримання юридичною особою / фізичною особою - підприємцем вимог законодавства Відповіді на питання Нормативне обгрунтування

КОМЕНТАР. Таблиця ВИЧЕРПНОГО ПЕРЕЛІКУ питань щодо проведення перевірки після графи «Лип,тання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства» доповнена графвіо «Ступінь ризику суб'єкта господарювання». Вказана зміна внесена у зв'язку із необхідністю приведення уніфікованш форми акта у відповідНість із вимогами Закону про контроль та «Методики і розроблення уніфікованих Форм актів, що складаються за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю)» (далі - Методика), затвердженоі постановою Кабінету Міністрів Украіни від 28 серпня 2013 року М“ 752. До речі, на дату написання Цієї статті вказана і
постанова втратила чинність відповщно до постанови Кабінету Міністрів Украіни від 10 травня 2018 року М? 342 (набула чинності 12 червня 2018 року), якою затверджено нову Методику. Пр* і
ложення затверджених ЦІЕЮ постановою методик не застосовуються до 1 вересня 201 в року. Таким чином, уніфікована форма акта перевірки повинна Містити вичерпний перелік питань щодо
проведення заходу залежно від ступеня ризику суб'єкта господарювання, високого, середнього і або незначного. і Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 301242015 м9 1164 «Про затвердження крите-
ріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарськот діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними
наслідками, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контропю) Державною архітектурно-будівельною інспекцією» до критеріів належать: 7 . строк провадження будівельно'і'діяпьності; і . наявність порушень, пов'язаних з ` '“ умов 5 ' "ї діяльності; - клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва. в залежності від ступеня ризику визначається періодичність здійснення посадовими особами держархбудінспекціі заходів державного нагляду (контролю) за додержанням Ліцензійних умов провадження будівельн діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів Украіни від 30 03. 2016
МП 256, далі Ліцензійні умови (детальніше див. пубткацію «Про періодичність здійснення планових заходів за додержанням ліцензійних умов», Вісник будівельника М? З, 2017,стор. 21). і
Загальні, організаційні, кадрові та технологічні вимоги Ліцензійних умов є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від ступеня ризику, тобто всі питання акту стосуються всіх сту-
пенів ризику Таким чином, на сьогоднішн день ця графа ніякого практичного значення не має

№ З/П Питання щодо дотримання юридичною особою/фізичною особою - підприємцем вимог законодавства № З/П Питання щодо дотримання юридичною особою/фізичною особою - підприємцем вимог законодавства
1 Загальні вимоги 1 Загальні вимоги
3 Факти провадження господарськоі діяльності з будівництва обїектів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслудками, без ліцензії чи здійснення такої господарської діяльності з порушенням умов ліцензування відсутні 3 Факти провадження господарськоі діяльності з будівництва обїектів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслудками, без ліцензії чи здійснення такої господарської діяльності з порушенням умов ліцензування не встановлено

КОМЕНТАР. Формальна зміна слів, яка НІЯКОГО практичного значення не має.

 г.Киев, Печерский район,бульвар Леси Украинки, дом 26 офис 404

(044)361-79-58, (063)378-42-48

(095)762-84-59, (067)837-18-94

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

 Представительства по всей Украине:

Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов.

Отдел узаконивания самостроев

(095)762-84-59


Строительная лицензия и сертификация © 2010-2019. Все права защищены

Каталог предприятий Украины МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Первый Каталог - Предложения продавцов, каталог цен
> ❶ Строительная лицензия > ❷ Сертификат ГИПа