Центр лицензирования и сертификации

ks +38(067) 837-18-94

mts +38(095)762-84-59

lifecell +38(063)378-42-48

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

dergbud-insta

fb-dergbud

Загальні положення

Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва
 

Відповідно до п. 5.1.1 ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктив­ної безпеки будівель і споруд, будівельних конструкцій та основ» [17], класи відповідальності будин­ків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури визначаються рівнем можливих матеріальних збитків або соціальних втрат, пов'язаних із припиненням експлуатації або із втратою цілісності об'єкта.

 

Класи наслідків (відповідальності) поділяються на:

 • незначні - CCI;
 • середні - СС2;
 • значні - ССЗ,

та визначаються за характеристиками можливих наслідків від відмови будинків, будівель, споруд, лінійних

Відповідно до п. 4.8 ДСТУ [24], при підрахунку кількості осіб, здоров'ю і життю яких може загрожувати небезпека, вважається, що на об'єкті постійно перебувають люди, якщо вони там знаходяться більше восьми годин на добу та не менше 150 днів на рік (загалом не менше 1 200 годин за рік).

Особами, які періодично відвідують об'єкт, вважають тих, які перебувають на ньому не більше восьми годин на добу протягом не більше ніж 150 днів на рік (загалом від 450 до 1200 годин за рік).

Небезпечним для життєдіяльності людей, які перебувають зовні об'єкта, є можливе порушення умов їх життєдіяльності більше ніж на три доби.

Клас наслідків (відповідальності) визначають для кожного будинку, будівлі, споруди або лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури окремо і встановлюють за найвищою характерис­тикою можливих наслідків від їх відмови, отриманих за результатами розрахунків.

За відповідного обґрунтування клас наслідків (відповідальності) може бути визначено і для відокрем­леної частини об'єкта будівництва (абз. 8 п. 4.4 ДСТУ [24]).

Відокремлена частина будинку, будівлі, споруди - це автономна конструктивна система, відокрем­лена деформаційно-температурним, антисейсмічним (за потреби) швом, протипожежною стіною, яка має автономне інженерне забезпечення та закінчений цикл виробничого процесу, напри­клад, блок-секція, дільниця тощо (п. 3.4 ДБН А.2.2-32014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» [20]).

Залежно від класу наслідків (відповідальності), при розрахунку конструкцій застосовують значення коефіцієнта надійності за відповідальністю (коефіцієнт відповідальності) у який визначається згідно з таблицею 5 ДБН В.1.2-14-2009 [17] та становить від 0,95 до 1,25.

Таким чином, клас наслідків (відповідальності) диктує необхідність встановлення належного рівня на­дійності як окремих конструкцій, так і кожного будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженер­но-транспортної інфраструктури в цілому, і, природно, обумовлює відповідні матеріальні та фінансові витрати.

Усі об'єкти будівництва за складністю поділяються на п'ять категорій: І, II, III, IV, V.

Категорія складності об'єкта будівництва приймається на підставі визначеного класу наслідків (від­повідальності) за характеристиками таблиці А.1 Додатку А (обов'язкового) ДСТУ [24].

Категорію складності використовують для визначення стадійності проектування, обов'язковості про­ведення експертизи проектної документації, особливостей дозвільних процедур.

Якщо об’єкт будівництва, для якого у встановленому порядку відведено земельну ділянку, отримано вихідні дані, у тому числі містобудівні умови й обмеження, технічні умови, складається з декількох окремих будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, його категорію складності визначають за найвищими показниками кожної складової об'єкта будів­ництва (будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури), зазначеними в наведеній таблиці А.1 Додатку А, однак розрахованими для об'єкта будівництва в цілому (п. 4.2 ДСТУ [24]).

Клас наслідків (відповідальності) та категорію складності об'єкта будівництва зазначають у завданні на проектування. Якщо під час проектування розраховані клас наслідків та категорія складності об'єкта будівництва, наведені в пояснювальній записці проектної документації, не співпадають із зазначеними у завданні на проектування, до завдання вносяться відповідні зміни (абз. 1 п. 4.1 ДСТУ [24]).

Детальні роз'яснення щодо визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності на підставі окремих прикладів наведено в наступному розділі.

Перелік нормативно- правових актів, що використовуються при визначенні класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва

 1. Закон України від 8 червня 2000 року № 1805-ІІІ «Про охорону культурної спадщини».
 2. Закон України від 18 січня 2001 року № 2445-ІІІ «Про об'єкти підвищеної небезпеки».
 3. Закон України від 8 вересня 2005 року № 2862-IV «Про автомобільні дороги».
 4. Закон України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності».
 5. Закон України від 12 лютого 2015 року № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)».
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 року № 1442 «Про затвердження пра­вил роздрібної торгівлі нафтопродуктами».
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 175 «Про затверджен­ня Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру».
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956 «Про ідентифікацію та де­кларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд».

10.Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року № 557 «Про затвердження Порядку віднесення об'єктів будівництва до IV і V категорій складності».

11.Наказ Мінрегіону від 10 серпня 2015 року № 190 «Про затвердження Змін до Порядку розроб­лення проектної документації на будівництво об'єктів», зареєстровано в Мін'юсті 28 серпня 2015 року за № 1040/27485.

12.Наказ Мінрегіону від 27 жовтня 2015 року № 273 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України».

13.ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

14.ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення».

15.ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво».

16.ДБН Б.2.2-2-2008 «Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, по­рядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо ви­значення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування».

17.ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки буді­вель, споруд, будівельних конструкцій та основ».

18.ДБН В.2.2-232009 «Будинки і споруди. Підприємства торгівлі».

19.ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення».

20.ДБН А.2.2-32014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

21.ДБН В.2,3-42015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво».

22.ГБН В.2.3-37641918-5522015 «Автомобільні дороги. Визначення класу наслідків (відповідальнос­ті) та категорії складності об'єктів дорожнього будівництва».

23.ДСТУ Б Д.1.1-12013 «Правила визначення вартості будівництва»

ДСТУ-Н Б В.1.2-162013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва».

 г.Киев, Печерский район,бульвар Леси Украинки, дом 26Б, офис 404

(095)762-84-59, (067)837-18-94, (063)378-42-48

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

 Представительства по всей Украине:

Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов.

Отдел узаконивания самостроев

(095)762-84-59


Строительная лицензия и сертификация © 2010-2024. Все права защищены