Центр лицензирования и сертификации

ks +38(067) 837-18-94

mts +38(095)762-84-59

lifecell +38(063)378-42-48

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

dergbud-insta

fb-dergbud

ЗАКОН УКРАИНЫ О внесении изменений в некоторые законы Украины по градостроительной и архитектурной деятельности

 ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України

щодо містобудівної та архітектурної діяльності

Верховна Рада України постановляє:

  1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину четверту статті 961 "Порушення законодавства під час планування і забудови територій" Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:

"Порушення вимог закону та строків видачі (відмови у видачі) дозволу на виконання будівельних робіт, реєстрації (повернення) декларації про готовність об’єкта до експлуатації та видачі (відмови у видачі) сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, вимагання під час реєстрації такої декларації, видачі дозволів і сертифікатів документів, не передбачених законодавством, видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, збудованого з порушенням будівельних норм, –

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб суб’єктів державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності, а також безпосередньо на суб’єктів державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності, що здійснюють свою діяльність як самозайняті особи, від п’ятисот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю або без такого".

 

2. У Законі України "Про основи містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 52, ст. 683; 2001 р., № 16, ст. 76; 2008 р., № 48, ст. 358; 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 29, ст. 345; 2013 р., № 48, ст. 682; 2015 р., № 23, ст. 158, № 28, ст. 236):

1) cтаттю 7 "Органи, що здійснюють державне регулювання у сфері містобудування" викласти в такій редакції:

"Державне регулювання у сфері містобудування здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів), центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, іншими органами в порядку, встановленому законодавством";

2) абзац одинадцятий частини першої статті 8 виключити;

3) абзац одинадцятий частини першої статті 9 виключити;

4) частину першу статті 15 викласти в такій редакції:

"Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів), центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів визначається відповідно до закону";

5) частину першу статті 24 викласти в такій редакції:

"Державний контроль у сфері містобудування здійснюється центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів), органами державного архітектурно-будівельного контролю, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими на це державними органами".

3. У Законі України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2006 р., № 39, ст. 342; 2012 р., № 29, ст. 345):

1) частину четверту статті 161 виключити;

2) статтю 17 виключити;

3) статтю 19 виключити.

4. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із наступними змінами) такі зміни:

1) частину першу статті 1 доповнити пунктами 1, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 21, 22, 23 такого змісту:

"1) будівельна діяльність – діяльність, пов'язана з новим будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом, знесенням об'єкта архітектури, консервацією незавершеного будівництвом об'єкта, яка включає архітектурно-будівельний контроль, виконання організаційно-технічних заходів, в тому числі, здійснення технічного та авторського нагляду, надання інженерних послуг в будівництві;

5) державна реєстрація у сфері містобудівної діяльності – офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту набуття особою права на виконання підготовчих та будівельних робіт, скасування (анулювання) такого права, внесення змін до інформації про виконання будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, шляхом видачі сертифікатів, реєстрації декларацій про готовність об’єкта до експлуатації, внесення змін до них, повернення декларацій та скасування їх реєстрації, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

10) кваліфікаційний сертифікат – документ встановленого зразка, що підтверджує відповідність виконавця кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із будівельною, архітектурною або містобудівною діяльністю;

11) комплекси будівництва (будови) – сукупність об’єктів будівництва (будинків, будівель, споруд, та/або лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури), зведення та реконструкція яких здійснюється за єдиною проектно-кошторисною документацією;11) об'єкти архітектури – будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, створений на основі проекту;

13) містобудівна діяльність – діяльність у сфері планування територій та керування будівельним розвитком, яка полягає у створенні та підтриманні повноцінного середовища життєдіяльності людини та охоплює прогнозування розвитку територій, планування, забудову територій, проектування, будівництво, благоустрій населених пунктів, їх частин та окремих об’єктів, комплексну містобудівну реконструкцію забудованих територій, створення соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури, збереження історико-культурного середовища;

16) об'єкти архітектури – будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, створений на основі проекту;

17) об’єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, які знаходяться в процесі нового будівництва, реконструкції, реставрації або капітального ремонту;

21) професійна атестація виконавця – процедура, за допомогою якої підтверджується професійна спеціалізація, рівень кваліфікації і знань відповідного фахівця;

22) реєстратор у сфері містобудівної діяльності – особа, яка перебуває у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності (крім самозайнятих осіб), самозайнята особа, яка здійснює діяльність з надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, а також прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

23) суб’єкти державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності – визначені в цьому Законі органи державної виконавчої влади, виконавчі органи органів місцевого самоврядування, їх структурні підрозділи, самозайняті особи та організації, що здійснюють свою діяльність у сфері експертизи проектної документації на будівництво, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, які відповідають критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, які здійснюють державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності та наділені повноваженнями щодо надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів будівництва";

пункти 1, 11, 2 вважати пунктами 2-4, пункти 3, 4, 41, 5 вважати пунктами 6-9, пункт 6 вважати пунктом 12, пункти 7, 8 вважати пунктами 14, 15, пункти 9-11 вважати пунктами 18-20, пункти 12-14 вважати пунктами 24-26 відповідно;

2) абзац 5 частини першої статті 4 виключити

3) у статті 6:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Управління у сфері містобудівної діяльності здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів), центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, центральним органом виконавчої влади, який здійснює функцію технічного регулювання у сфері містобудування, органами державного архітектурно-будівельного контролю, іншими уповноваженими органами містобудування та архітектури, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності, визначеними цим Законом, реєстраторами у сфері містобудівної діяльності";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. До органів державного архітектурно-будівельного контролю належать:

1) структурні підрозділи з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

2) виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад.

Органом державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів).

Положення про центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів) та органи державного архітектурно-будівельного контролю затверджується Кабінетом Міністрів України";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. До суб’єктів державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності належать:

1) центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, територіальні органи такого центрального органу виконавчої влади;

2) виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад, крім міст Києва та Севастополя;

3) структурні підрозділи з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

4) експерти, що здійснюють свою діяльність як самозайняті особи у сфері експертизи проектної документації на будівництво, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми,  які відповідають критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, наділені повноваженнями щодо надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів будівництва;

5) експертні організації, що здійснюють свою діяльність у сфері експертизи проектної документації на будівництво, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, які відповідають критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, наділені повноваженнями щодо надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів будівництва;

4) доповнити статтями 61 та 62 такого змісту:

"Стаття 61. Реєстратор у сфері містобудівної діяльності

1. Реєстратором у сфері містобудівної діяльності може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, пройшов професійну атестацію у поряду, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, та отримав кваліфікаційний сертифікат, перебуває у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності (крім самозайнятих осіб), чи здійснює таку діяльність як самозайнята особа.

2. Реєстратор у сфері містобудівної діяльності:

1) приймає документи;

2) встановлює черговість розгляду поданих документів для державної реєстрації;

3) перевіряє документи на основі чек-листів на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

4) встановлює у випадках прийому документів для отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт для нового будівництва, реконструкції та капітального

ремонту об’єкта будівництва, а також для отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт для об’єктів реставрації:

-     правильність визначення класу наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва, під час реєстрації документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

-     відповідність цільового призначення земельної ділянки;

-     відсутність зауважень за результатами проведеної експертизи проектної документації;

-     відповідність проектних рішень містобудівним умовам і обмеженням, а саме дотримання вимог щодо відсотка забудови земельної ділянки, висотності, щільності населення в межах житлової забудови, планувальних обмежень;

-     дотримання вимог щодо збереження охоронних зон (у разі потреби): зони приаеродромної території, зон потенційно небезпечних об’єктів лінійної частини магістральних продуктопроводів, заборонних зон електромереж, санітарно-захисної зони, природоохоронної зони, зон потенційно небезпечних об’єктів 2 класу, зони охорони пам’яток культурної спадщини, історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій, історичних ареалів населених місць, охорони культурної спадщини, збереження традиційного характеру середовища населених пунктів;

-     забезпеченість об’єктами благоустрою: дитячими майданчиками, зонами відпочинку, паркувальними майданчиками;

-     достовірність поданих документів (у тій частині, що об’єктивно може бути документально перевірена): чинність сертифіката відповідального виконавця робіт та його відповідність класу наслідків об’єкта будівництва, чинність сертифіката архітектора та його відповідність класу наслідків об’єкта будівництва (СС2 чи СС3) (у разі потреби), чинність сертифіката інженера-проектувальника та його відповідність класу наслідків об’єкта будівництва (СС2 чи СС3) (у разі потреби), чинність сертифіката інженера технічного нагляду та його відповідність класу наслідків об’єкта будівництва (СС2 чи СС3).

5) під час проведення реєстраційних дій у випадках, передбачених цим Законом, обов’язково використовує відомості реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи, а також використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії між Реєстром будівельної діяльності та інформаційними системами державних органів;

6) перевіряє дійсність довіреності, нотаріально посвідченої відповідно до законодавства України, за допомогою Єдиного реєстру довіреностей;

7) перевіряє використання спеціальних бланків нотаріальних документів, на яких викладені документи, що подаються для здійснення реєстраційних дій, за допомогою Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів;

8) веде Реєстр будівельної діяльності;

9) веде реєстраційні справи;

10) надає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про виконавче провадження", інформацію органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю;

11) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

3. Реєстратор у сфері містобудівної діяльності здійснює перевірку цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи, яка звертається за послугою реєстратора у сфері містобудівної діяльності.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Перевірка правоздатності та дієздатності фізичної особи - іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що встановлює його особу і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про таку особу, у тому числі її установчі документи, та перевірки відповідності реєстраційної дії, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на підставі витягу з відповідного реєстру, що ведеться країною резидентства такої юридичної особи, оформленого з дотриманням правил легалізації документів для дії за кордоном, та, за необхідності, її установчих документів (їх копій), належним чином легалізованих.

У разі подання документів для проведення державної реєстрації уповноваженою на те особою встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, нотаріально посвідчена довіреність або відомості з Єдиного державного реєстру про особу, яка уповноважена діяти від імені особи.

Дійсність довіреності, нотаріально посвідченої відповідно до законодавства України, перевіряється за допомогою Єдиного реєстру довіреностей.

4. Користування Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Єдиним реєстром довіреностей здійснюється безпосередньо державним реєстратором у сфері містобудівної діяльності, який проводить відповідну державну реєстрацію.

5. Реєстратор у сфері містобудівної діяльності не має права проводити реєстраційні дії щодо суб’єкта, з яким державний реєстратор у сфері містобудівної діяльності був пов’язаний у зв’язку з провадженням діяльності як відповідальний виконавець окремих видів робіт (послуг), а саме з архітектурного планування, технічного нагляду, експертизи проектної документації на будівництво, або протягом останніх 3 (трьох) років, що передують вчиненню відповідної реєстраційної дії, перебував у трудових відносинах з замовником, генеральним підрядником, іншими суб’єктами, пов’язаними із створенням об’єкта будівництва, щодо якого вчиняється реєстраційна дія, якщо такі об’єкти будівництва за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (CC2) та значними (CC3) наслідками. У такому разі державна реєстрація проводиться іншим реєстратором у сфері містобудівної діяльності.

Реєстратор у сфері містобудівної діяльності не має права проводити реєстраційні дії щодо себе, свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), а також юридичних осіб, засновником (учасником) яких він є. У такому разі державна реєстрація проводиться іншим реєстратором у сфері містобудівної діяльності.

6. Втручання будь-яких органів, їх посадових осіб, громадян, юридичних осіб та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, у діяльність реєстратора у сфері містобудівної діяльності під час проведення реєстраційних дій, крім випадків, передбачених цим Законом, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

7. У разі збройного конфлікту, тимчасової окупації, проведення антитерористичної операції центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державноу політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування може прийняти рішення про тимчасове блокування доступу реєстраторів у сфері містобудівної діяльності, що діють на відповідній території, до Реєстру будівельної діяльності та інших державних реєстрів.

Стаття 6-2. Страхування цивільної відповідальності суб’єктів державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності

1. Цивільна відповідальність суб’єктів державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності, крім визначених в цьому законі органів державної виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, які здійснюють державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності, перед третіми особами за збитки, заподіяні неналежним виконанням обов’язків або помилками, допущеними при здійсненні діяльності щодо надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів будівництва, підлягає страхуванню в обов’язковому порядку.

2. Порядок і умови страхування цивільної відповідальності суб’єктів державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності, перелік страхових ризиків, максимальний розмір франшизи, а також вимоги до страховиків визначаються Кабінетом Міністрів України.

3. Граничний мінімальний розмір страхової суми для суб’єктів державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності становить:

1) для суб’єктів державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності, що провадять діяльність з надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, крім анулювання (скасування) документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками, а також діяльність з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) наслідками – становить сто мінімальних заробітних плат, встановлених на початок звітного року;

2) для суб’єктів державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності, що провадять діяльність з надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками – становить тисячу мінімальних заробітних плат, встановлених на початок звітного року;

3) для суб’єктів державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності, що провадять діяльність з надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з значними (СС3) наслідками – становить шість тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на початок звітного року.

4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування веде реєстр страховиків, що здійснюють страхування цивільної відповідальності суб’єктів державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності перед третіми особами, що є невід’ємною архівною складовою частиною Реєстру будівельної діяльності, та забезпечує його щорічне оновлення та оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет.

5. Про факт укладення договорів страхування, сплату страховикам страхових премій, внесення змін до договорів страхування та/або їх припинення, суб’єкти державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності повідомляють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, або визначених ним інших суб’єктів державного управління у сфері містобудування, у порядку та строки встановлені Кабінетом Міністрів України";

5) у статті 7:

у пункт 4 частини першої після слова "проведення" слова "ліцензування і" виключити;

пункт 7 частини першої викласти в такій редакції:

"7) надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, крім анулювання (скасування) документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів:

реєстраторами у сфері містобудівної діяльності виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад (крім міських рад населених пунктів, які є адміністративними центрами областей, та міських рад населених пунктів з чисельністю населення понад 50 тисяч) – щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), розташованих у межах відповідних населених пунктів;

реєстраторами у сфері містобудівної діяльності виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю міських рад населених пунктів, які є адміністративними центрами областей, міських рад населених пунктів з чисельністю населення понад 50 тисяч, структурними підрозділами з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій – щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками, розташованих у межах відповідних населених пунктів;

реєстраторами у сфері містобудівної діяльності центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів – щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1), середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2), розташованих у межах сіл, селищ та міст (крім міст, які є адміністративними центрами областей, міст з чисельністю населення понад 50 тисяч, міст Києва та Севастополя), а також щодо всіх об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками (СС3), розташованих у межах населених пунктів;

реєстраторами у сфері містобудівної діяльності – експертами, що здійснюють діяльність з експертизи проектної документації на будівництво, як самозайняті особи, які відповідають критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) наслідками та середніми наслідками (СС2), розташованих у межах населених пунктів (крім міст, які є адміністративними центрами областей, міст з чисельністю населення понад 50 тисяч, міст Києва та Севастополя), а також за межами населених пунктів, крім прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2);

реєстраторами у сфері містобудівної діяльності, у складі експертних організацій, що здійснюють свою діяльність у сфері експертизи проектної документації на будівництво, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми,  які відповідають критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) наслідками та середніми наслідками (СС2), розташованих у межах населених пунктів без обмеження, щодо їх розміру та чисельності населення, а також за межами населених пунктів;

реєстраторами у сфері містобудівної діяльності, у складі експертних організацій, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, що здійснюють свою діяльність у сфері експертизи проектної документації на будівництво,  які відповідають критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками (СС3), крім об’єктів, що належать до пам’яток культурної спадщини, визначених відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" та/або об’єктів підвищеної небезпеки, ідентифікованих відповідно до Закону України "Про об’єкти підвищеної небезпеки", розташованих у межах населених пунктів без обмеження, щодо їх розміру та чисельності населення, а також за межами населених пунктів;

виключно реєстраторами у сфері містобудівної діяльності центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, через державних реєстраторів у сфері містобудівної діяльності – щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1), середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками та споруджуються із залученням коштів державного бюджету, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, а також пам’яток культурної спадщини, визначених відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини", об’єктів підвищеної небезпеки, ідентифікованих відповідно до Закону України "Про об’єкти підвищеної небезпеки", об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", розташованих в межах та за межами населених пунктів, без обмеження, щодо їх розміру та чисельності населення і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць";

частину друга викласти в такій редакції:

"2. У разі якщо сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю, повноваження таких органів виконує центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів), а також, в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що надають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відповідні суб’єкти державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності";

частину четверту після слова "нагляду" доповнити словами "(крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів)";

доповнити частинами сьомою – дев'ятою такого змісту:

"7. Не допускається надання (реєстрація, видача) документів, що дають право на прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів суб’єктами державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності, які безпосередньо, або через осіб, що є власниками (контролерами) або входять до органів управління таких суб’єктів державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності, мають конфлікт інтересів, а саме: були пов’язані із об’єктом будівництва, що приймається в експлуатацію, у зв’язку з провадженням діяльності як відповідальний виконавець окремих видів робіт (послуг), а саме з архітектурного планування, технічного нагляду, експертизи проектної документації на будівництво, або протягом останніх 3 (трьох) років, що передують наданню (реєстрації, видачі) документів, що дають право на прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, перебували у трудових відносинах з замовником, генеральним підрядником, іншими суб’єктами, пов’язаними із створенням об’єкта будівництва, що приймається в експлуатацію, якщо такі об’єкти будівництва за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (CC2) та значними (CC3) наслідками.

8. Суб’єкти державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, реєстратори у сфері містобудівної діяльності є підконтрольними центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, а їхні рішення можуть бути розглянуті у адміністративному порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування або оскаржені до суду.

Суб’єкти державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності, крім визначених в цьому законі органів державної виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, які здійснюють державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності, зобов’язані повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування про зміну свого місцезнаходження, зміни у штаті, пов’язані з прийняттям на роботу, переведенням та звільненням реєстраторів у сфері містобудівної діяльності, втратою  реєстраторами у сфері містобудівної діяльності права на провадження відповідної діяльності, протягом трьох робочих днів з дня виникнення таких змін, шляхом подання інформації через електронний кабінет користувача електронної системи або направлення письмового повідомлення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування вносить відповідні зміни про суб’єкта державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності до електронної системи протягом п’яти днів з дати одержання інформації.

9. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, оприлюднює перелік суб’єктів державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності та суб’єктів, які провадять господарську діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками на порталі електронної системи у вільному безоплатному доступі та підтримує його в актуальному стані на підставі інформації, яка подається суб’єктами державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності та суб’єктами, які провадять господарську діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками. У разі встановлення невідповідності суб’єкта державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності, суб’єкта, який провадить господарську діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, визначеним критеріям відомості про такого суб’єкта виключаються з Реєстру будівельної діяльності";

6) статтю 16 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Контроль та нагляд за розробленням, відповідністю містобудівної документації на місцевому рівні містобудівній документації вищого рівня, будівельним нормам, чинному законодавству України, а також за реалізацією містобудівної документації здійснюється центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

7) у абзаці 5 частини другої статті 221 після слів "діяльності є" доповнити словами "єдиний реєстр реєстраторів у сфері містобудівної діяльності";

8) у статті 222:

пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

"3) інформації про суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, що мають в своєму штаті атестованих відповідальних осіб за виконання будівельних робіт, пов’язаних із створенням об’єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками";

пункт 4 частини першої викласти в такій редакції:

"4) інформації про професійну атестацію відповідальних осіб за виконання будівельних робіт, пов’язаних із створенням об’єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури та містобудування, енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, реєстраторів у сфері містобудівної діяльності";

частину першу доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) інформації про реєстраторів у сфері містобудівної діяльності";

пункт 3 частини другої виключити;

пункт 4 частини другої після слів "кваліфікаційного атестата" доповнити словами "кваліфікаційний сертифікат реєстратора у сфері містобудівної діяльності, зміни до нього, відмова у видачі та анулювання кваліфікаційного сертифікату";

у абзаці7 пункту 18 частини другої після слова "органу" доповнити словами "чи організації";

у частині шостій після слів "технічні умови" доповнити словами "реєстратори у сфері містобудівної діяльності";

9) частини першу та другу статті 223 викласти в такій редакції:

"1. Електронний кабінет є компонентом електронної системи, який забезпечує електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг.

Електронний кабінет призначений для:

1) подання та отримання документів у електронній формі, пов’язаних з:

внесенням відомостей про суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, які мають право на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;

проведенням професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури та містобудування; проведенням професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем; проведенням професійної атестації відповідальних осіб за виконання будівельних робіт, пов’язаних із створенням об’єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками; проведенням професійної атестації реєстраторів у сфері містобудівної діяльності;

внесенням відомостей про експертні організації, що здійснюють експертизу проектної документації на будівництво об’єктів, до Реєстру будівельної діяльності;

внесенням відомостей про реєстраторів у сфері містобудівної діяльності та суб’єктів державної реєстрацій у сфері містобудівної діяльності, в штаті яких працюють державні реєстратори у сфері містобудівної діяльності, до Реєстру будівельної діяльності;

ведення реєстру страховиків, що здійснюють страхування цивільної відповідальності суб’єктів державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності перед третіми особами;

внесенням відомостей про страхування цивільної відповідальності суб’єктів державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності: укладення договорів страхування, сплату страховикам страхових премій, внесення змін до договорів страхування та/або їх припинення;

отриманням будівельного паспорта;

отриманням вихідних даних (містобудівних умов та обмежень і технічних умов (у тому числі укладення договорів про надання технічних умов відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги");

експертизою проектної документації на будівництво об’єктів (у тому числі укладення договорів про проведення експертизи проектної документації на будівництво відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги");

оцінкою впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля";

отриманням права на виконання підготовчих та будівельних робіт;

погодженням обґрунтованих відхилень від будівельних норм згідно з частиною п’ятою статті 10 Закону України "Про будівельні норми";

сертифікацією енергетичної ефективності об'єктів будівництва та будівель згідно з Законом України "Про енергетичну ефективність будівель";

прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

технічною інвентаризацією об’єктів незавершеного будівництва, закінчених будівництвом об’єктів та їхніх частин (житлових та нежитлових приміщень) (у тому числі укладання договорів про проведення технічної інвентаризації відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги");

обстеженням та паспортизацією об’єктів відповідно до статті 392 цього Закону;

присвоєнням, зміною, коригуванням, анулюванням адреси об’єкта нерухомого майна;

обстеженням інженерних систем будівлі згідно із Законом України "Про енергетичну ефективність будівель" (у тому числі укладання договорів про обстеження інженерних систем будівлі відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги");

реєстрацією саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності;

реєстрацією саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності;

реєстрацією будівельних норм;

2) перевірки повноти та достовірності інформації, що міститься в заявах, повідомленнях, деклараціях та інших документах, які подаються для надання адміністративних та інших послуг, що надаються за допомогою електронної системи, шляхом електронної інформаційної взаємодії з електронними інформаційними системами, що становлять інформаційний ресурс держави;

3) завантаження фотокарток об’єктів будівництва у визначеному форматі та нагадування про необхідність їх завантаження;

4) завантаження результатів контрольного геодезичного знімання закінчених будівництвом об'єктів;

5) перегляду заявником стану розгляду поданих документів у режимі реального часу;

6) оплати послуг, визначених пунктом 1 цієї частини, та штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності з використанням платіжних систем через мережу Інтернет у режимі реального часу;

7) повідомлення виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури та містобудування, про залучення їх замовником у якості осіб, які здійснюють авторський та технічний нагляд відповідно до закону, а також отримання від виконавців робіт (послуг) заперечення щодо такої інформації;

8) направлення заяв до уповноважених органів містобудування та архітектури, органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, отримання повідомлень та документів від цих органів, у тому числі заяв та повідомлень про скасування містобудівних умов та обмежень, припинення права на початок виконання підготовчих та будівельних робіт, зупинення підготовчих та будівельних робіт, скасування реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації, анулювання та поновлення дозволу на виконання будівельних робіт, повідомлень про здійснення заходів з контролю, отримання документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю/нагляду;

9) листування з користувачами електронного кабінету (у тому числі повідомлення про самочинне будівництво), подання скарг на рішення, дії та бездіяльність органів та організацій, що здійснюють професійну атестацію відповідальних виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури та містобудування, відповідальних осіб за виконання будівельних робіт, пов’язаних із створенням об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3), експертних організацій, що здійснюють експертизу проектної документації на будівництво об’єктів, уповноважених органів містобудування та архітектури, органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, реєстраторів у сфері містобудівної діяльності, юридичних осіб, які надають технічні умови, уповноважених органів, які надають висновки з оцінки впливу на довкілля, фахівців з аудиту енергетичної ефективності будівель, фахівців з обстеження інженерних систем, саморегулівних організацій у сфері архітектури та у сфері енергоефективності, виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури та містобудування, інших осіб, визначених Кабінетом Міністрів України в Порядку ведення електронної системи, а також отримання інформації про стан їх розгляду та результати їх розгляду;

10) укладення електронних договорів про надання технічних умов, про проведення експертизи проектної документації на будівництво, про проведення технічної інвентаризації, про обстеження інженерних систем будівлі, про сертифікацію енергетичної ефективності будівлі;

11) подання повідомлення про технічні помилки, виявлені в роботі електронного кабінету.

Електронний кабінет може забезпечувати надання інших послуг та проведення інших операцій, визначених Кабінетом Міністрів України в Порядку ведення електронної системи.

Відсутність в електронних інформаційних системах, що становлять інформаційний ресурс держави, відповідної інформації (документа) у зв’язку з тим, що на момент створення (видання) відповідної інформації (документа) діяло законодавство, що не передбачало її (його) обов’язкового внесення до відповідної інформаційної системи, не перешкоджає поданню заяви, повідомлення, декларації або іншого документа в електронній формі через електронний кабінет чи іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою.

2. Користувачами електронного кабінету є замовники, органи та організації, уповноважені проводити атестацію, підвищення кваліфікації та видавати кваліфікаційні сертифікати відповідальним виконавцям окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури та містобудування, відповідальним особам за виконання будівельних робіт, пов’язаних із створенням об’єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, експертні організації, що здійснюють експертизу проектної документації на будівництво об’єктів, уповноважені органи містобудування та архітектури, органи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, інші суб’єкти державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності, реєстратори у сфері містобудівної діяльності, юридичні особи, які надають технічні умови, уповноважені органи, які надають висновки з оцінки впливу на довкілля, фахівці з аудиту енергетичної ефективності будівель, фахівці з обстеження інженерних систем, саморегулівні організації у сфері архітектури, виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури та містобудування, суб’єкти нормування у будівництві, інші державні органи, фізичні та юридичні особи, визначені Кабінетом Міністрів України в Порядку ведення електронної системи, та користувачі, які пройшли процедуру ідентифікації та автентифікації";

10) у абзаці четвертому частини четвертої статті 31 слова та цифри "300 тисяч гривень" замінити словами "розмір, встановлений Кабінетом Міністрів України"

11) частину сьому статті 32 після слів "відповідно до закону" доповнити словами ", або під час реєстрації документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів";

12) у статті 34:

у пункті 1 частини першої слова "відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами "суб’єкту державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності";

у пункті 3 частини першої слова "органом державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами "суб’єктом державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності";

у абзаці першому частини третьої слова "що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду" замінити словами "який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів", після слів "що забезпечує формування" доповнити словами "та реалізує державну політику";

13) у стаття 35:

у частині першій слова "органу державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами "суб’єкта державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності";

у абзаці першому частини п'ятої слова "відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами "суб’єкта державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності";

частину дев'яту викласти в такій редакції:

"9. Право на початок виконання підготовчих робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, може бути скасовано суб’єктом державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності, у разі:

1) подання замовником заяви про скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт;

2) отримання відомостей про ліквідацію юридичної особи, що є замовником;

Право на початок виконання підготовчих робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, може бути скасовано центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів), у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, у разі:

1) встановлення під час перевірки порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, невідповідності об’єкта будівництва проектній документації на будівництво такого об’єкта та вимогам будівельних норм, стандартів і правил, порушень містобудівного законодавства у разі невиконання вимог приписів посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю або центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів).

Відомості про скасування права на виконання підготовчих робіт вносяться до реєстру";

14) у статті 36:

у абзаці другому частини другої слова "відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами "суб’єкта державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності";

у частині шоста слова "відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами "відповідного суб’єкта державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності";

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Право на початок виконання будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, може бути скасовано суб’єктом державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності, у разі:

1) подання замовником заяви про скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт;

2) отримання відомостей про ліквідацію юридичної особи, що є замовником;

Право на початок виконання будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, може бути скасовано відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю або центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів), у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, у разі:

1) встановлення під час перевірки порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, невідповідності об’єкта будівництва проектній документації на будівництво такого об’єкта, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, порушень містобудівного законодавства у разі невиконання вимог приписів посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю або центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів).

Відомості про скасування права на виконання будівельних робіт вносяться до реєстру";

15) у статті 37:

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"2. Дозвіл на виконання будівельних робіт видається суб’єктами державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності – визначеними в цьому законі органами державної виконавчої влади, виконавчими органами органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, які здійснюють державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності - на безоплатній основі, іншими суб’єктами державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності - за плату, протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви";

абзац восьмий частини третьої виключити;

абзац сьомий частини четвертої викласти в такій редакції:

"Рішення про видачу або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт може бути розглянуто у порядку нагляду центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів) (без права видачі дозволу), або оскаржено до суду. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів), у випадку виявлення порушень, допущенних при видачі дозволу на виконання будівельних робіт, може звернутися до суду з заявою про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт";

частини п'яту та шосту викласти в такій редакції:

"5. У разі якщо в установлений цією статтею строк суб’єктом державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності не видано дозвіл на виконання будівельних робіт або відмову в його видачі, замовник звертається до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів), для вжиття протягом десяти робочих днів заходів, пов’язаних з видачею зазначеного дозволу або відмовою в його видачі. У разі якщо протягом зазначеного строку не буде видано дозвіл на виконання будівельних робіт або відмову в його видачі, право на виконання будівельних робіт виникає на десятий робочий день з дня реєстрації письмового звернення, направленого рекомендованим листом до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів), а дозвіл вважається виданим.

6. Дозвіл на виконання будівельних робіт може бути анульовано суб’єктом державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності, у разі:

1) подання замовником заяви про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;

2) наявності відомостей про ліквідацію юридичної особи, що є замовником;

Дозвіл на виконання будівельних робіт може бути анульовано органом державного архітектурно-будівельного контролю або центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у разі:

1) встановлення під час перевірки порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, невідповідності об’єкта будівництва проектній документації на будівництво такого об’єкта, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, порушень містобудівного законодавства у разі невиконання вимог приписів посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю;

2) скасування містобудівних умов та обмежень;

3) систематичного (два і більше разів підряд) перешкоджання проведенню перевірки посадовими особами органу державного архітектурно-будівельного контролю або центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів)";

у абзацах першому та другому частини сьомої слова "відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами "відповідного суб’єкта державної реєстрації у сфері містобудівної";

16) статтю 371 викласти в такій редакції:

"Стаття 371. Провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів

1. Провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), не потребує одержання окремих дозвільних документів для суб’єктів господарської діяльності, що провадять таку діяльність, та їх посадових осіб.

2. Провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, мають право здійснювати суб’єкти господарської діяльності незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, у штаті яких на постійній основі працюють атестовані відповідальні особи за виконання будівельних робіт, вимоги до кількості та кваліфікації яких встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування.

3. Контроль та нагляд за дотриманням вимог провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів здійснюється центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів).

4. Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, зобов’язані повідомляти про зміни у штаті, пов’язані з прийняттям на роботу, переведенням та звільненням атестованих відповідальних осіб за виконання будівельних робіт, протягом трьох робочих днів з дня виникнення таких змін шляхом подання інформації через електронний кабінет користувача електронної системи або направлення письмового повідомлення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування вносить відповідні зміни про суб’єкта господарювання до електронної системи протягом п’яти днів з дати одержання інформації. У випадку, якщо зміни мають наслідком втрату права на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування виключає суб’єкта господарювання з Реєстру будівельної діяльності";

17) доповнити статтею 372 такого змісту:

"Стаття 372. Професійна атестація виконавців робіт, пов'язаних із містобудівною діяльністю

1. Відповідальні виконавці робіт (послуг), пов’язані із містобудівною діяльністю, в тому числі, із створенням об’єктів будівництва, архітектури та містобудування, із виконанням будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, проходять професійну атестацію.

Перелік спеціальностей у сфері містобудівної діяльності, які підлягають професійній атестації, видів робіт (послуг) і порядок професійної атестації встановлюються Кабінетом Міністрів України.

2. Професійна атестація відповідальних виконавців робіт (послуг), пов’язаних із містобудівною діяльністю, в тому числі, із створенням об’єктів будівництва, архітектури та містобудування, із виконанням будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, проводиться органами та організаціями, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування.

3. До професійної атестації відповідальних виконавців робіт (послуг), пов’язаних із містобудівною діяльністю, в тому числі, із створенням об’єктів будівництва, архітектури та містобудування, із виконанням будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, допускаються громадяни, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог та мають стаж роботи за фахом не менш, як три роки.

До професійної атестації відповідальних осіб за виконання будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, допускаються:

1)   громадяни, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог та мають стаж роботи за фахом не менш, як три роки;

2)   керівники, заступники керівників, головні інженери, начальники виробничо-технічного відділу, технічного відділу суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, які мають намір провадити діяльність, пов’язану із виконанням будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, які мають наступний досвід:

-     для виконання будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2), – попередній досвід виконання будівельних робіт не менше трьох років та досвід виконання робіт з будівництва не менше трьох об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із незначними наслідками (СС1);

-     для виконання будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з значними наслідками (СС3), – попередній досвід виконання будівельних робіт не менше п’яти років та досвід виконання робіт з будівництва не менше трьох об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками (СС2), або не менше п’яти об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із незначними наслідками (СС1);

3)   фізичні особи-підприємці, для здобуття права на провадження господарської діяльності, пов’язаної із виконанням будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2), за умови наявності попереднього досвіду виконання будівельних робіт не менше трьох років та досвіду виконання робіт з будівництва не менше трьох об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із незначними наслідками (СС1).

4. Професійна атестація здійснюється шляхом проходження навчання за програмами, розробленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, та затвердженими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освітньої діяльності, в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та отримання документа, що підтверджує періодичне підвищення кваліфікації.

5. Навчання для проведення професійної атестації або підвищення кваліфікації може здійснюватися саморегулівними організаціями за видом професійної діяльності або відповідними вищими навчальними закладами в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

6. Для проведення професійної атестації громадяни подають заяву, до якої додаються:

1) копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);

2) засвідчені в установленому порядку копії документів:

-     про освіту,

-     про трудову діяльність та стаж,

-     про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації,

-     стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення;

3) крім того, громадяни можуть подавати інші документи, що підтверджують їх професійну спеціалізацію, рівень знань та кваліфікацію.

7. Подані документи розглядаються та рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі приймається у місячний строк.

8. Підставою для відмови у видачі кваліфікаційного сертифіката є:

-     невідповідність заявника кваліфікаційним вимогам,

-     непідтвердження професійної кваліфікації та рівня знань за результатами іспиту,

-     виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

9. Громадянам, які пройшли професійну атестацію, видається відповідний кваліфікаційний сертифікат.

10. Строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад три роки, підвищують кваліфікацію відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років, не обмежується. Відомості про дотримання цих вимог вносяться до Реєстру атестованих осіб, що є невід’ємною архівною складовою Реєстру будівельної діяльності, на підставі стислих звітів про професійну діяльність, які подаються до атестаційної комісії.

11. Громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, мають електронний цифровий підпис та несуть відповідальність за неналежне виконання робіт, право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом, та порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, і правил.

12. Громадяни, які отримали кваліфікаційний сертифікат, що дає право на виконання будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2), можуть отримати сертифікат, що дає право на виконання будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з значними наслідками (СС3) згідно з кваліфікаційними вимогами, шляхом обміну кваліфікаційного сертифіката, за умови підтвердження досвіду виконання відповідних робіт, відсутності перерв у роботі у сфері будівництва понад три роки та підтвердження рівня знань і кваліфікації за результатами іспиту.

13. Форма та види кваліфікаційного сертифіката затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування.

14. Плата за проведення професійної атестації, видачу та обмін кваліфікаційного сертифіката встановлюється Кабінетом Міністрів України та зараховується до Державного бюджету України.

15. Особам, які не склали іспит для одержання кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця робіт (послуг), пов’язаних із містобудівною діяльністю, в тому числі, із створенням об’єктів будівництва, архітектури та містобудування, із виконанням будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, плата за проведення професійної атестації не повертається.

16. Розмір плати за навчання для проведення професійної атестації або підвищення кваліфікації визначається саморегулівними організаціями або відповідними вищими навчальними закладами, в яких це навчання проводиться.

17. Не потребує наявності кваліфікаційного сертифіката виконання проектних робіт по створенню об'єктів архітектури та містобудування у разі:

1) здійснення фахівцями проектних робіт під керівництвом архітектора чи іншого фахівця, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт відповідного профілю;

2) розроблення проектних матеріалів, не передбачених для реалізації (ескізні, пошукові, концептуальні тощо), пропозицій щодо можливості і умов забудови будь-якої земельної ділянки;

3) виконання робіт, що пов'язані з участю в містобудівних та архітектурних конкурсах, якщо їх умовами не передбачено інше;

4) проектування об’єктів, які відповідно до законодавства не потребують отримання документів, що дають право на виконання будівельних робіт.

18. Контроль за діяльністю відповідальних виконавців робіт (послуг), пов’язаних із містобудівною діяльністю, в тому числі, із створенням об’єктів будівництва, архітектури та містобудування, із виконанням будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, здійснюється центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

18) у статті 39:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"1. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідними суб’єктами державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності - визначеними в цьому законі органами державної виконавчої влади, виконавчими органами органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, які здійснюють державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності - на безоплатній основі, іншими суб’єктами державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності - за плату, поданої замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви";

у абзаці другому частини першої слова "орган державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами "суб’єкт державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності";

у абзаці першому частини другої слова "органами державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами "суб’єктом державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності";

у абзаці другому частини другої слова "орган державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами "суб’єкт державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності";

у абзаці першому частини третьої слова "орган державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами "суб’єкт державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності";

у абзаці другому частині третьої слова "у визначений органом державного архітектурно-будівельного контролю строк" замінити словами "у строк, визначений суб’єктом державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності,";

у частині четвертій слова "органами державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами суб’єктом державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності";

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Суб’єкт державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності повертає декларацію про готовність об’єкта до експлуатації замовникові, якщо декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її реєстрації.

Рішення про реєстрацію або повернення декларації про готовність об’єкта до експлуатації може бути розглянуто у порядку нагляду центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів) (без права реєстрації декларації), або оскаржено до суду.

Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів), у випадку виявлення порушень, допущенних при видачі декларації про готовність об’єкта до експлуатації, може звернутися до суду з заявою про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт";

у абзаці першому частини сьомої слова "Орган державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами "Суб’єкт державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності";

абзаци сьомий та восьмий частини сьомої викласти в такій редакції:

"Рішення про відмову у видачі сертифіката може бути розглянуто у порядку нагляду центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів) (без права видачі сертифіката), або оскаржено до суду.

Орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів), у випадку виявлення порушень, допущенних при видачі сертифіката, може звернутися до суду з заявою про анулювання сертифіката";

у абзаці третьому частини дев'ятої слова "органи державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами "суб’єкти державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності";

19) у статті 391:

у абзаці першому частини першої слова "відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами "суб’єктом державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності";

у абзаці другому частини першої слова "інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами "суб’єктом державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності";

у частині другій слова "відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами "суб’єкт державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності" у відповідних відмінках;

20) у статті 41:

у абзаці першому частини першої після слова "проектувальниками" доповнити словами "архітекторами (інженерами), експертами", після слова "робіт" доповнити словами ", введення об’єктів в експлуатацію";

у абзаці шістнадцятому частини першої після слова "діяльності" доповнити словами "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Орган державного архітектурно-будівельного контролю або центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів) розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення та справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності";

частину третя викласти в такій редакції:

"3. Посадові особи органів державного архітектурно-будівельного контролю під час перевірки мають право:

1) безперешкодного доступу до місць будівництва об’єктів та до об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню;

2) складати протоколи про вчинення правопорушень, акти перевірок та накладати штрафи відповідно до закону;

3) у разі виявлення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, містобудівних умов та обмежень, затвердженого проекту або будівельного паспорта забудови земельної ділянки видавати обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил;

4) подавати до суду заяви про зупинення виконання підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають вимогам законодавства, будівельним нормам, стандартам і правилам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без набуття права на їх виконання, а також у зв’язку з невиконанням приписів, щодо усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил;

5) проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомки, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;

6) проводити перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам стандартів, норм і правил згідно із законодавством;

7) залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій;

8) одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

Забороняється витребовувати у суб’єктів містобудування інформацію та документи податкової, фінансової звітності, щодо оплати праці, руху коштів та інші, не пов’язані із здійсненням державного архітектурно-будівельного контролю;

9) вимагати у випадках, визначених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

10) подавати до суду заяви про заборону експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;

11) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням фото-, аудіо- та відеотехніки;

12) здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за реалізацією заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

На одному об’єкті будівництва, який є предметом державного архітектурно-будівельного контролю, приписи про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, а також складання протоколів про вчинення правопорушень та накладення штрафів можуть стосуватися кількох суб’єктів містобудування";

21) у статті 411:

у частині першій після слів "архітектурно-будівельного контролю" доповнити словами "іншими суб’єктами державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності, реєстраторами у сфері містобудівної діяльності";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Державний архітектурно-будівельний нагляд здійснюється центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів), через уповноважених посадових осіб у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

"3. З метою здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду уповноважені посадові особи центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів):";

частини четверту та п'яту викласти в такій редакції:

"4. У разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, вчинених об’єктами нагляду, уповноважені посадові особи центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів) мають право:

1) видавати обов’язкові до виконання об’єктами нагляду приписи про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;

2) притягати посадових осіб об’єктів нагляду до відповідальності за вчинені правопорушення відповідно до закону;

3) ініціювати притягнення посадових осіб об’єктів нагляду до дисциплінарної відповідальності;

4) вносити подання про звільнення посадової особи об’єкта нагляду до органу, який здійснив його призначення;

5) вносити подання про позбавлення права виконувати певні види робіт посадової особи об’єкта нагляду до органу, яким таке право надавалося;

6) скасовувати чи зупиняти дію рішень, прийнятих об’єктами нагляду відповідно до визначених цим Законом повноважень, які порушують вимоги містобудівного законодавства, з одночасним складанням протоколу відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та подальшим оприлюдненням такої інформації на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів).

За невиконання письмових вимог уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів) посадові особи об’єктів нагляду несуть відповідальність відповідно до закону.

Про скасування рішень, прийнятих об’єктами нагляду, уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів) повідомляє голову відповідного органу місцевого самоврядування для прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності винної особи.

5. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів) здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, вимог цього Закону та їх відповідністю критеріям, встановленим цим Законом".

 

5. У Законі України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 29, ст. 345; 2014 р., № 1, ст. 4; 2015 р., № 23, ст. 158, № 28, ст. 236):

1) у статті 2:

у абзаці першому частини першої після слів "проектної документації" доповнити словами "та/або висновків (звітів) експертизи проектної документації";

у пункті 5 частини другої слово "сорока" замінити словом "п’ятдесяти";

пункт 1 частини четвертої викласти в такій редакції:

"1) здійснення господарської діяльності, за відсутності у штаті атестованих відповідальних осіб за виконання будівельних робіт, кваліфікація яких підтверджена у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування – у розмірі дев’яноста прожиткових мінімумів для працездатних осіб";

після частини 8 доповнити частиною 9 такого змісту:

"9. Експертні організації та експерти, що здійснюють свою діяльність у сфері експертизи проектної документації на будівництво, які здійснюють державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності, несуть наступну відповідальність за порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності:

-     за порушення допущене при вчиненні реєстраційних дій щодо об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) – у розмірі тридцяти шести прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

-     за порушення допущене при вчиненні реєстраційних дій щодо об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2) – у розмірі трьохсот сімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

-     за порушення допущене при вчиненні реєстраційних дій щодо об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з значними наслідками (СС3) – у розмірі дев’ятисот прожиткових мінімумів для працездатних осіб";

частини 9 – 13 вважати частинами 10 – 14 відповідно;

2) у статті 3:

пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

"3) центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів)";

пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:

"2) центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів) – уповноважені посадові особи".

 

6. У Законі України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409; 2016 р., № 51, ст. 833)

1) у пункті 3 статті 1 після слів "державний реєстратор" доповнити словами "реєстратор у сфері містобудівної діяльності", після слів "суб’єкт державної реєстрації" доповнити словами "суб’єкт державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності".

 

7. Пункт 9 частини першої статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158 виключити.

 

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

  1. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня офіційного опублікування, крім:

підпунктів 2-3 пункту 3, підпункту 17 пункту 4 розділу І, які набирають чинності через три місяці з дня набрання чинності цим Законом;

пункту 1, підпункту 1 пункту 3, підпунктів 1-4, абзаців першого – дев’ятого, одинадцятого, п’ятнадцятого – дев’ятнадцятого підпункту 5, підпунктів 7-9, 11, абзаців один-три підпункту 12, підпунктів 13-16, 18-19, абзаців один, шість-двадцять один підпункту 20, підпункту 21 пункту 4,  абзаців один, чотири-одинадцять підпункту 1 пункту 5, пункті 6-7, які набирають чинності з 1 січня 2021 року;

абзацу 10 підпункту 5 пункту 4 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2022 року.

2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 3 частини 6 розділу 1 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва".

3. Установити, що ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними наслідками (СС3), видані до набрання чинності цим Законом, продовжують діяти протягом строку, на який вони були видані та дають право на виконання будівельних робіт на таких об’єктах, за умови приведення до 1 червня 2021 року суб’єктами господарювання, яким такі ліцензії були видані, своєї діяльності у відповідність до вимог, щодо наявності у штаті необхідної кількості атестованих відповідальних осіб за виконання будівельних робіт, що працюють на постійній основі та відповідають вимогам, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування.

4. Кабінету Міністрів України забезпечити протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування цього Закону:

1) прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, та приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

2) приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

5. Кабінету Міністрів України забезпечити протягом чотирьох місяців з дня офіційного опублікування цього Закону розроблення та затвердження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України спільно з Міністерством освіти і науки України навчальних програм професійної атестації відповідальних осіб за виконання будівельних робіт, пов’язаних із створенням об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками та державних реєстраторів у сфері містобудівної діяльності, виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури та містобудування.

Проект

вноситься народним депутатом України

О.А. ДУНДА (посв.№297)

О.А. ДУБІНСЬКИЙ (посв.№300)

В.Н. М’ЯЛИК (посв.№356)

Г.В. БОНДАР (посв.№421)

Д.О. ГУРІН (посв.№419)

Д.С. ЧОРНИЙ (посв.№249)

В.В. РУБЛЬОВ (посв.№235)

В.І. ІВАНОВ (посв.№386)

В.В. БОНДАР (посв.№392)

Т.І. БАТЕНКО (посв.№320)

Р.Ш. МУЛИК (посв.№71)

Є.В. БРАГАР (посв.№74)

С.О. ДЕМЧЕНКО (посв.№244)

І.П. ФРІС (посв.№290)

Л.В. ЗАБУРАННА (посв.№417)

А.В. КОВАЛЬОВ (посв.№44)

О.В. ВІНТОНЯК (посв.№113)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо містобудівної та архітектурної діяльності»

 г.Киев, Печерский район,бульвар Леси Украинки, дом 26Б, офис 404

(095)762-84-59, (067)837-18-94, (063)378-42-48

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

 Представительства по всей Украине:

Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов.

Отдел узаконивания самостроев

(095)762-84-59


Строительная лицензия и сертификация © 2010-2024. Все права защищены