Центр лицензирования и сертификации

ks +38(067) 837-18-94

mts +38(095)762-84-59

lifecell +38(063)378-42-48

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

dergbud-insta

fb-dergbud

В 2021 году правительство планирует возобновить выдачу строительных лицензий, и передать полномочия новосозданному ДИАМу

   Перечень видов работ по производству хозяйственной деятельности по строительству объектов по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со средними и крупными последствиями, которые подлежат лицензированию.
   ЗАЯВЛЕНИЕ о получении лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по строительству объектов по классу последствий (ответственности) относятся к объектам с последствиями.
   Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по строительству объектов по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со средними и крупными последствиями.
   ИЗМЕНЕНИЯ которые вносятся в постановления Кабинета Министров Украины.

 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _________ 2020 р. № _______

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 553 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 40, стор. 27, стаття 1647):

1) абзац перший підпідпункту 3 пункту 2 виключити;

2) пункт 5 доповнити новим абзацом:

«Посадові особи органу державного архітектурно-будівельного контролю проводять планові та позапланові перевірки за чек-листом здійснення перевірки суб’єкта містобудування згідно з додатком 3»;

3) пункти 6, 7 викласти у новій редакції:

«6. Планова перевірка здійснюється на підставі застосування підсистеми управління ризиками, яка функціонує у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - Електронна система).

За результатами застосування підсистеми управління ризиками на підставі переліку критеріїв перевірок згідно з додатком 1 та профілів ризику згідно з додатком 2 у кожному конкретному випадку визначаються рівень ризику, а також відповідні йому типи процедур здійснення перевірки а саме:

1) низький рівень, за якого встановлюється необхідність перевірки об’єкта на відповідність будівельним нормам з пожежної безпеки та доступності для маломобільних груп населення;

2) середній рівень, за якого встановлюється необхідність перевірки об’єкта на відповідність будівельним нормам з пожежної безпеки, доступності для маломобільних груп населення, забезпечення надійності та конструктивної безпеки об’єкта, внутрішнього та зовнішнього інженерного обладнання;

3) високий рівень, за якого встановлюється необхідність перевірки об’єкта на відповідність будівельним нормам з пожежної безпеки, доступності для маломобільних груп населення, забезпечення надійності та конструктивної безпеки об’єкта, внутрішнього та зовнішнього інженерного обладнання, якості та сертифікації будівельних матеріалів.

Строк проведення планової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів.

7. Позаплановою перевіркою вважається перевірка, що здійснюється на підставі:

подання суб'єктом містобудування письмової заяви про проведення перевірки об'єкта будівництва або будівельної продукції за його бажанням;

перевірки виконання суб'єктом містобудівної діяльності вимог приписів органів державного архітектурно-будівельного контролю;

обґрунтоване звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;

ухвали слідчого судді про проведення перевірки, винесеної за клопотанням слідчого (прокурора) у кримінальному провадженні.

У разі надходження  звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності отримані дані вносяться до Електронної системи для подальшого аналізу підсистемою управління ризиками наведених фактів порушення, за результатами якого  комісією з питань перевірок, яка функціонує у складі ДІАМ приймається рішення про проведення позапланової перевірки. Положення та персональний склад комісії з питань перевірок затверджується наказом центрального органу виконавчої влади, який реалізує політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю.

За наявності підстав проведення позапланової перевірки видається наказ за підписом керівника або першого заступника керівника відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а у разі потреби може бути одноразово продовжений за письмовим рішенням керівника відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю чи його заступника не більше ніж на два робочих дні.

Під час проведення позапланової перевірки посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю зобов'язана пред'явити службове посвідчення та надати копію направлення для проведення позапланової перевірки.

Повторне проведення позапланової перевірки за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для раніше проведеної позапланової перевірки об’єкта будівництва чи суб’єктів містобудування, забороняється.».

4) пункт 9 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю фіксування процесу проведення перевірки здійснюється з використанням фото, аудіо- та відеотехніки».

У зв’язку з цим абзаци другий-третій вважати третім-четвертим відповідно;

5) в абзаці третьому підпункту 3 пункту 11 після слів «зупинення підготовчих та будівельних робіт» доповнити словами «у випадках, визначених  абзацом шістнадцятим частини першої статті 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

6) в абзаці третьому пункту 18 слово «Держархбудінспекції» замінити словом «ДІАМ».

7) Додаток 2 до Порядку:

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудування

 

 

Профіль ризику

Тип процедури перевірки

Відсоток суб’єктів містобудування, які підлягають перевірці

 

 

Періодичність

низький рівень

середній рівень

високий рівень

СС1 (громадські будівлі та споруди)

+

 

 

25%

Не частіше одного разу на рік

СС2

 

+

 

45%

Не частіше одного разу на півроку

СС3

 

 

+

80%

Не частіше одного разу на півроку

Об’єкти підвищеної небезпеки

 

 

+

100%

Не частіше одного разу на піроку

8) Додаток 3 до Порядку:

Чек-лист

здійснення перевірки суб’єкта містобудування

Відомості та дані

Типи процедури перевірки

1

Наведення недостовірних даних у повідомленнях про початок виконання підготовчих і будівельних робіт та деклараціях про готовність об’єкта до експлуатації

СС1 (громадські будівлі та споруди), СС2, СС3, об’єкти підвищеної небезпеки

2

Незабезпечення замовником здійснення авторського та технічного нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов’язковим згідно із законодавством

Документальна перевірка

СС1 (громадські будівлі та споруди), СС2, СС3, об’єкти підвищеної небезпеки

3

Передача замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об’єкті, розробленої з порушенням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, будівельних норм, стандартів і правил, у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, передбачення приладів обліку води і теплової енергії, а також заниження класу наслідків (відповідальності) об’єкта

Визначається підсистемою управління ризиками

СС1 (громадські будівлі та споруди), СС2, СС3, об’єкти підвищеної небезпеки

4

Експлуатація об’єктів будівництва, які завершені будівництвом та не прийняті в

СС1 (громадські будівлі та споруди), СС2, СС3, об’єкти підвищеної небезпеки

5

Залучення до виконання окремих видів робіт відповідальних виконавців, які не мають відповідного кваліфікаційного сертифіката, у випадках, коли такий сертифікат є обов’язковим згідно із законодавством

Документальна перевірка

СС1 (громадські будівлі та споруди), СС2, СС3, об’єкти підвищеної небезпеки

6

Виконання окремих видів робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, відповідальним виконавцем, який згідно із законодавством повинен мати кваліфікаційний сертифікат, без отримання в установленому порядку такого сертифіката

Документальна перевірка

СС1 (громадські будівлі та споруди), СС2, СС3, об’єкти підвищеної небезпеки

7

Неподання чи несвоєчасне подання замовником інформації про передачу права на будівництво об’єкта іншому замовнику, зміну генерального підрядника чи підрядника, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, відповідальних виконавців робіт, а також про коригування проектної документації, якщо подання такої інформації є обов’язковим

Документальна перевірка

СС1 (громадські будівлі та споруди), СС2, СС3, об’єкти підвищеної небезпеки

8

Застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що не відповідають державним нормам, стандартам, технічним умовам, проектним рішенням, а також тих, на які поширюється дія технічного регламенту та повинна бути складена декларація про відповідність

СС3, об’єкти підвищеної небезпеки

9

Пожежна безпека

СС1 (громадські будівлі та споруди), СС2, СС3, об’єкти підвищеної небезпеки

10

Доступність для маломобільних груп населення

СС1 (громадські будівлі та споруди), СС2, СС3, об’єкти підвищеної небезпеки

11

Забезпечення надійності та конструктивної безпеки об’єкта

СС2, СС3, об’єкти підвищеної небезпеки

12

Внутрішнє та зовнішнє інженерне обладнання

СС2, СС3, об’єкти підвищеної небезпеки

 

2. У Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 747) (Офіційний вісник України 2011 р., № 34, стор. 60, стаття 1404):

1) абзац шостий пункту 2 викласти в такій редакції:

«реєстрація - внесення даних до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.»;

2) абзац п’ятий пункту 3 виключити;

3) у тексті Порядку та додатках 93, 94 слово «Держсервісбуд» у всіх відмінках замінити словами «відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю» у всіх відмінках.

3. У Переліку видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням  об’єктів архітектури, відповідальні виконавці яких проходять професійну атестацію, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, стор. 41, стаття 1668) пункти 6, 7 виключити.

4. Перелік органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609, доповнити новим пунктом такого змісту:

«28. Державна інспекція архітектури

та містобудування

будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками

 

5. У Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 698 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2424; 2017 р., № 49, ст. 1526):

1)    у тексті слово «ДІМ» замінити словом «ДІАМ»;

2)    Порядок доповнити після пункту 5 новим пунктом 51 такого змісту:

«Подання про звільнення посадової особи, подання про позбавлення посадової особи об’єкта нагляду права виконувати певні види робіт повинні обов’язково містити:

а) найменування органу, до якого подається подання;

б) найменування посадової особи об’єкта нагляду;

в) відомості про перевірку, під час проведення якої виявлено порушення законодавства  у сфері містобудівної діяльності;

г) обґрунтування подання з посиланням на норму законодавства у сфері містобудівної діяльності (пункт, частина тощо), яку (які) порушено;

д) резолютивну частину.

Про результати розгляду подання органи, зазначені у підпунктах 4, 5 пункту 5 цього Порядку, повідомляють посадових осіб ДІАМ.».

6. У Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 750) (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, стор. 81, стаття 1359)

1) у тексті Порядку слово «Держсервісбуд» у всіх відмінках замінити словами «відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю» у всіх відмінках;

2) абзац третій пункту 4 виключити;

3) доповнити пунктом 31 такого змісту:

«31. Документи, для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, подаються за вибором замовника (його уповноваженої особи) до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю:

1) в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є замовник та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю;

2) у паперовій формі особисто замовником або поштовим відправленням з описом вкладення через центри надання адміністративних послуг.

Виключно в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є замовник та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю, подаються документи для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (крім об’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про державну таємницю»).    

Подання та отримання документів щодо об’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про державну таємницю», здійснюються в паперовій формі з дотриманням вимог Закону України «Про державну таємницю».

Створення та подання електронних документів,  завантаження документів, необхідних для отримання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, отримання відомостей (даних) про стан розгляду електронних документів та результати їх розгляду здійснюється через електронний кабінет відповідно до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого Кабінетом Міністрів України.»;

4)    пункт 15 викласти в такій редакції:

«Реєстрація декларації або видача сертифіката здійснюється з використанням Реєстру будівельної діяльності з дотриманням вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та “Про адміністративні послуги”.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю під час реєстрації декларації або видачі сертифіката проставляє відмітку про місцезнаходження закінченого будівництвом об’єкта на картографічній основі (у разі якщо така відмітка не проставлена на картографічній основі до реєстрації декларації або видачі сертифіката).

Доступ до даних Реєстру будівельної діяльності здійснюється безоплатно через портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за адресою в Інтернеті -  e-construction.gov.ua.

Відкритий доступ у режимі реального часу користувачів до інформації, що міститься в Реєстрі будівельної діяльності через портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва  (е-construction.gov.ua) здійснюється безоплатно.»;

7. У Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. № 244 (Офіційний вісник України,
2012 р., № 16, ст. 592; 2013 р., № 81, ст. 3003; 2015 р., № 79, ст. 2644; 2017 р.,
№ 49, ст. 1526):

1)      пункт 11 викласти у наступній редакції:

 «11. Термін «електронний кабінет» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності».»;

2)      пункт 30 доповнити абзацом наступного змісту:

«Штраф за правопорушення у сфері містобудівної діяльності може бути сплачено через електронний кабінет, з використанням платіжних систем в режимі реального часу.».

8. У Положенні про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 51, ст. 1345; 2019 р., № 78, ст. 2697):

1)      підпункт 391 пункту 3 виключити;

2)      пункт 141 виключити.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _______________ р. № ___

 

Ліцензійні умови

провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги до провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, а також вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

2. Господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, підлягає ліцензуванню за переліком видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню, затвердженим Кабінетом Міністрів України (далі - перелік робіт).

3. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати.

4. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які виконують роботи з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, за переліком робіт.

5. Здобувач ліцензії у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», подає органові ліцензування заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками або із середніми та значними наслідками (далі - заява про отримання ліцензії), згідно з додатком 1.

6. Заява про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками або із середніми та значними наслідками; заява про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками або із середніми та значними наслідками; заява про внесення змін до переліку видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками або із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню, подаються за формами згідно з додатками 4-6 до цих Ліцензійних умов.

Загальні вимоги

7. Господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, здійснюється з дотримання вимог ДБН В.1.2-14:2018 “Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд”, ДБН A.3.1-5-2016 “Організація будівельного виробництва”, інших нормативно-правових актів, будівельних норм та нормативних документів у сфері містобудівної діяльності.

8. Ліцензіат зобов’язаний дотримуватись таких вимог:

відповідність господарської діяльності з будівництва об'єктів національним стандартам, будівельним нормам та нормативно-правовим актам у сфері містобудівної діяльності;

наявність власних або орендованих виробничих приміщень, засобів виробництва;

укомплектованість суб’єкта господарювання керівниками, професіоналами, фахівцями і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до організаційної структури суб’єкта господарювання, положень Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” та вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64);

наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, оснащення, інвентарю, пристроїв та інструменту відповідно до технологічних вимог виконання робіт;

дотримання вимог із забезпечення промислової безпеки та охорони праці.

9. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити здійснення контролю якості виконаних робіт щодо:

ґрунтових споруд та основ - шляхом проведення лабораторних випробувань з метою визначення міри ущільнення;

зварних з’єднань - із застосуванням неруйнівних методів до зварних конструкцій;

монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій - шляхом проведення лабораторних випробувань зразків товарного бетону або розчину;

електричних, електромеханічних робіт - шляхом проведення електричних, електромеханічних лабораторних випробувань;

здійснення контролю якості будівельних матеріалів шляхом проведення лабораторних випробувань;

документальне підтвердження відповідності та якості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у випадках, передбачених нормативно-правовими актами та будівельними нормами;

документальне підтвердження належного технічного стану та допуск до експлуатації кранів, люльок, строп, бурових установок;

проведення своєчасної повірки засобів вимірювальної техніки.

10. Про планове або позапланове припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникнення форс-мажорних обставин тощо) провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, загалом або за певним місцем провадження такої діяльності ліцензіат повідомляє органу ліцензування не пізніше одного місяця з дня припинення діяльності.

Господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, без подання такого повідомлення не може вважатися такою, що припинена.

Не підлягає розгляду повідомлення ліцензіата про планове або позапланове припинення провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, яке подане після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов і до закінчення строку:

проведення перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності);

у 30 робочих днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов).

Про відновлення провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, ліцензіат повідомляє органу ліцензування не пізніше дати початку виконання будівельних робіт на таких об’єктах.

Господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, без подання такого повідомлення не може вважатися такою, що відновлена.

Подання повідомлень органові ліцензування здійснюється відповідно до статті 10 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити присутність керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом цих Ліцензійних умов.”

 

Додаток 1
до Ліцензійних умов

Державна архітектурно-будівельна
інспекція України

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із __________________________________________ наслідками

      середніми або середніми та значними

1. Найменування юридичної особи (із зазначенням організаційно-правової форми) або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця

_______________________________________________________________

2. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця

________________________________________________________________

3. Керівник юридичної особи (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________

4. Контактні телефони (номер телефону, за наявності - номер факсу), електронна адреса

________________________________________________________________

5. Наявність у юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, якими провадитиметься заявлена діяльність (із зазначенням їх найменування та місцезнаходження)

________________________________________________________________
_______________________________

6. Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

________________________________________________________________

7. Для фізичної особи - підприємця:

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відповідну відмітку в паспорті)

_______________________________________________________________

8. Банківські реквізити: номер рахунка, найменування банку, МФО (зазначаються юридичною особою обов’язково, фізичною особою - підприємцем - за наявності)

________________________________________________________________

 

10. Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класомнаслідків (відповідальності) належать до об’єктів із ________________

 __________________________ наслідками,

 середніми або середніми та значними

 _____________________________________, згідно з таким переліком видів робіт:

         (в електронній формі та/або на паперовому носії)

 

Код

Вид робіт

Клас наслідків (відповідальності)

 11. За наявності раніше виданої ліцензії зазначаються:

 __________________________________________________________________________

 (серія та номер ліцензії (за наявності); номер та дата прийняття рішення про видачу; найменування органу,

 ________________________________________________________________________

 який видав ліцензію; дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,

 _______________________________________________________________________

 фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про видачу ліцензії)

 З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, ознайомлений.

  Даю згоду на обробку персональних даних ___________________________________

 __________________    ____________________________   ______________ 20____ р.

                  (підпис)                                          (прізвище та ініціали)

  Суб’єкт господарювання

 

______________________________

(найменування посади керівника
юридичної особи)

___________

(підпис)

___________________________________

(ініціали, прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

 ____ ____________ 20____ р.

 М.П.(за наявності)

__________

 

Примітка. Кожна сторінка заяви нумерується, засвідчується підписом суб’єкта господарювання та скріплюється його печаткою (за наявності).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _______________ р. № ___

 

 Перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню

 

Код

Вид робіт

1.00.00

БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ:

1.01.00

улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних

1.02.00

улаштування фундаментів із застосуванням паль

1.03.00

улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами

1.04.00

зведення металевих конструкцій

1.05.00

зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій

1.06.00

зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій

1.07.00

зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій

1.08.00

зведення дерев’яних конструкцій

1.09.00

будівництво гідротехнічних споруд та комплексів

1.10.00

розробка гірничих споруд та комплексів

1.11.00

реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам’яток культурної спадщини

1.12.00

монтаж технологічного устаткування

1.13.00

виконання пусконалагоджувальних робіт:

1.13.01

електротехнічних пристроїв

1.13.02

автоматизованих систем управління

1.13.03

систем вентиляції та кондиціонування повітря

1.13.04

підйомно-транспортного устаткування

1.13.05

металообробного устаткування

1.13.06

холодильних і компресорних установок

1.13.07

теплоенергетичного устаткування

1.13.08

деревообробного устаткування

1.13.09

водопостачання та водовідведення

2.00.00

БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ:

2.01.00

монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання:

2.01.01

водопостачання та водовідведення

2.01.02

опалення

2.01.03

вентиляції і кондиціювання повітря

2.01.04

газопостачання

2.01.05

технологічних трубопроводів

2.01.06

електропостачання і електроосвітлення

2.01.07

засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж

2.02.00

монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання:

2.02.01

водопостачання та водовідведення

2.02.02

теплопостачання

2.02.03

газопостачання

2.02.04

магістральних нафтогазопроводів

2.02.05

електропостачання і електроосвітлення

2.02.06

зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж

2.03.00

монтаж інженерних споруд

3.00.00

БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ:

3.01.00

залізничних та трамвайних колій

3.02.00

доріг автомобільних

3.03.00

мостів і мостових переходів:

3.03.01

мостів для перепуску через перешкоди водних потоків

3.03.02

мостових переходів, шляхопроводів, естакад, віадуків, переходів

3.04.00

аеродромів та вертодромів

3.05.00

тунелів та метрополітенів

3.06.00

вертикального транспорту (ліфтів, ескалаторів, підйомників, канатних доріг тощо)

Сертификат прораба (аттестация прорабов)

Сертификат проектировщика (ГИПа, ГАПа)

заказать

 г.Киев, Печерский район,бульвар Леси Украинки, дом 26Б, офис 404

(095)762-84-59, (067)837-18-94, (063)378-42-48

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

 Представительства по всей Украине:

Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов.

Отдел узаконивания самостроев

(095)762-84-59


Строительная лицензия и сертификация © 2010-2024. Все права защищены