Центр лицензирования и сертификации

ks +38(067) 837-18-94

mts +38(095)762-84-59

lifecell +38(063)378-42-48

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

dergbud-insta

fb-dergbud

Сертифікат виконроба замість будівельної ліцензії

Замість діючої норми ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»

Стаття 37-1. Ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів

1. Господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними наслідками (СС3), підлягає ліцензуванню за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України, відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

3. Контроль за дотриманням ліцензійних умов та здійсненням будівельних робіт на об’єктах будівництва здійснюється органом ліцензування.

Проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо містобудівної та архітектурної діяльності» пропонується нова редакція:

Стаття 37-1. Провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів

1. Провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), не потребує одержання окремих дозвільних документів для суб’єктів господарської діяльності, що провадять таку діяльність, та їх посадових осіб.

2. Провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, мають право здійснювати суб’єкти господарської діяльності незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, у штаті яких на постійній основі працюють атестовані відповідальні особи за виконання будівельних робіт, вимоги до кількості та кваліфікації яких встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування.

3. Контроль та нагляд за дотриманням вимог провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів здійснюється центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів).

4. Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, зобов’язані повідомляти про зміни у штаті, пов’язані з прийняттям на роботу, переведенням та звільненням атестованих відповідальних осіб за виконання будівельних робіт, протягом трьох робочих днів з дня виникнення таких змін шляхом подання інформації через електронний кабінет користувача електронної системи або направлення письмового повідомлення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування вносить відповідні зміни про суб’єкта господарювання до електронної системи протягом п’яти днів з дати одержання інформації. У випадку, якщо зміни мають наслідком втрату права на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування виключає суб’єкта господарювання з Реєстру будівельної діяльності.

Стаття 37-2. Професійна атестація виконавців робіт, пов'язаних із містобудівною діяльністю

1. Відповідальні виконавці робіт (послуг), пов’язані із містобудівною діяльністю, в тому числі, із створенням об’єктів будівництва, архітектури та містобудування, із виконанням будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, проходять професійну атестацію.

Перелік спеціальностей у сфері містобудівної діяльності, які підлягають професійній атестації, видів робіт (послуг) і порядок професійної атестації встановлюються Кабінетом Міністрів України.

2. Професійна атестація відповідальних виконавців робіт (послуг), пов’язаних із містобудівною діяльністю, в тому числі, із створенням об’єктів будівництва, архітектури та містобудування, із виконанням будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, проводиться органами та організаціями, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування.

3. До професійної атестації відповідальних виконавців робіт (послуг), пов’язаних із містобудівною діяльністю, в тому числі, із створенням об’єктів будівництва, архітектури та містобудування, із виконанням будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, допускаються громадяни, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог та мають стаж роботи за фахом не менш, як три роки.

К професійної атестації відповідальних осіб за виконання будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, допускаються:

1)         громадяни, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог та мають стаж роботи за фахом не менш, як три роки;

2)         керівники, заступники керівників, головні інженери, начальники виробничо-технічного відділу, технічного відділу суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, які мають намір провадити діяльність, пов’язану із виконанням будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, які мають наступний досвід:

для виконання будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2), – попередній досвід виконання будівельних робіт не менше трьох років та досвід виконання робіт з будівництва не менше трьох об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із незначними наслідками (СС1);

для виконання будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з значними наслідками (СС3), – попередній досвід виконання будівельних робіт не менше п’яти років та досвід виконання робіт з будівництва не менше трьох об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками (СС2), або не менше п’яти об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із незначними наслідками (СС1);

3)         фізичні особи-підприємці, для здобуття права на провадження господарської діяльності, пов’язаної із виконанням будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2), за умови наявності попереднього досвіду виконання будівельних робіт не менше трьох років та досвіду виконання робіт з будівництва не менше трьох об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із незначними наслідками (СС1).

4. Професійна атестація здійснюється шляхом проходження навчання за програмами, розробленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, та затвердженими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освітньої діяльності, в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та отримання документа, що підтверджує періодичне підвищення кваліфікації.

5. Навчання для проведення професійної атестації або підвищення кваліфікації може здійснюватися саморегулівними організаціями за видом професійної діяльності або відповідними вищими навчальними закладами в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

6. Для проведення професійної атестації громадяни подають заяву, до якої додаються:

1) копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);

2) засвідчені в установленому порядку копії документів:

про освіту,

про трудову діяльність та стаж,

про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації,

стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення;

3) крім того, громадяни можуть подавати інші документи, що підтверджують їх професійну спеціалізацію, рівень знань та кваліфікацію.

7. Подані документи розглядаються та рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі приймається у місячний строк.

8. Підставою для відмови у видачі кваліфікаційного сертифіката є:

невідповідність заявника кваліфікаційним вимогам,

непідтвердження професійної кваліфікації та рівня знань за результатами іспиту,

виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

9. Громадянам, які пройшли професійну атестацію, видається відповідний кваліфікаційний сертифікат.

10. Строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад три роки, підвищують кваліфікацію відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років, не обмежується. Відомості про дотримання цих вимог вносяться до Реєстру атестованих осіб, що є невід’ємною архівною складовою Реєстру будівельної діяльності, на підставі стислих звітів про професійну діяльність, які подаються до атестаційної комісії.

11. Громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, мають електронний цифровий підпис та несуть відповідальність за неналежне виконання робіт, право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом, та порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, і правил.

12. Громадяни, які отримали кваліфікаційний сертифікат, що дає право на виконання будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2), можуть отримати сертифікат, що дає право на виконання будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з значними наслідками (СС3) згідно з кваліфікаційними вимогами, шляхом обміну кваліфікаційного сертифіката, за умови підтвердження досвіду виконання відповідних робіт, відсутності перерв у роботі у сфері будівництва понад три роки та підтвердження рівня знань і кваліфікації за результатами іспиту.

13. Форма та види кваліфікаційного сертифіката затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування.

14. Плата за проведення професійної атестації, видачу та обмін кваліфікаційного сертифіката встановлюється Кабінетом Міністрів України та зараховується до Державного бюджету України.

15. Особам, які не склали іспит для одержання кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця робіт (послуг), пов’язаних із містобудівною діяльністю, в тому числі, із створенням об’єктів будівництва, архітектури та містобудування, із виконанням будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, плата за проведення професійної атестації не повертається.

16. Розмір плати за навчання для проведення професійної атестації або підвищення кваліфікації визначається саморегулівними організаціями або відповідними вищими навчальними закладами, в яких це навчання проводиться.

18. Контроль за діяльністю відповідальних виконавців робіт (послуг), пов’язаних із містобудівною діяльністю, в тому числі, із створенням об’єктів будівництва, архітектури та містобудування, із виконанням будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, здійснюється центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо містобудівної та архітектурної діяльності»

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо містобудівної та архітектурної діяльності

Сертификат прораба (аттестация прорабов)

Сертификат проектировщика (ГИПа, ГАПа)

заказать

 г.Киев, Печерский район,бульвар Леси Украинки, дом 26Б, офис 404

(095)762-84-59, (067)837-18-94, (063)378-42-48

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

 Представительства по всей Украине:

Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов.

Отдел узаконивания самостроев

(095)762-84-59


Строительная лицензия и сертификация © 2010-2024. Все права защищены