Центр лицензирования и сертификации

ks +38(067) 837-18-94

mts +38(095)762-84-59

lifecell +38(063)378-42-48

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

dergbud-insta

fb-dergbud

Механічний опір та стійкість МС

Програма підвищення кваліфікації

«Підготовка до професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури»

Спеціальний модуль: «Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення механічного опору та стійкості»

 

шифр теми

Найменування розділу дисципліни, тема

всього годин

1

МС-1

Забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ:

-          Класифікація будівельних об’єктів.

-          Принципи розрахунку, розрахункові моделі, граничні стани, забезпечення живучості.

-          Основні принципи забезпечення нормативного рівня відповідальності об’єкту будівництва обов’язковим вимогам безпеки.

-          Особливості забезпечення вимог з надійності і міцності при проектуванні висотних та ін. складних споруд.

-          Особливості врахування навантажень і впливів.

-          Методика визначення категорій складності

-          Авторський нагляд

 • ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 «Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом»
 • ДБН В.1.2-6-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість».
 • ДСТУ -Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва»
 • ДБН В.1.2-9-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації».
 • ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ»
 • ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи»
 • ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 «Основи проектування конструкцій»
 • ДСТУ-Н Б EN 1991… «Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-4»

2

2

МС-2

Сучасні методи комп’ютерного моделювання розрахункової системи «будівля-фундамент-основа». Проблеми забезпечення тотожності пружно-деформованого стану об’єкту і його моделі:

Загальні відомості щодо програмних комплексів:

-          Вимоги до програмних комплексів та їх використання;

-          Основні сучасні програмні комплекси, які використовуються при проектуванні;

-          Основи моделювання будівель та споруд, як систем «будівля-основа»:

-          Основні принципи комп’ютерного моделювання;

-          Методика врахування механіки пружної основи при стрвренні структурної моделі;

-          Моделювання фундаментів та будови;

-          Особливості та передумови для використання спеціальних методів моделювання.

2

3

МС-3

Основні принципи забезпечення надійності залізобетонних та сталезалізобетонних конструкцій:

-          Основні положення;

-          Основні властивості матеріалів, які використовуються для проектування залізобетонних та сталезалізобетонних конструкцій;

-          Розрахунки за першою групою граничних станів;

-          Розрахунки за другою групою граничних станів;

-          Основні правила конструювання залізобетонних та сталезалізобетонних конструкцій.

 • ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції»,
 • ДБН В.2.6-160:2010 «Сталезалізобетонні конструкції».
 • ДСТУ-Н Б В.2.6-197:2014 Настанова з проектування залізобетонних колон. Розрахунок на вогнестійкість.
 • ДСТУ-Н Б EN 1992… «Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-6»
 • ДСТУ-Н Б EN 1994… «Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-2

4

4.

МС-4

Основні принципи забезпечення надійності металевих конструкцій:

-          Загальні вимоги.

-          Основні розрахункові вимоги.

-          Розрахунок елементів сталевих конструкцій.

-          Вимоги виготовлення.

-          Вимоги до корозійного та вогнезахисту.

-          Вимоги монтажу.

-          Загальні відомості, що до відмінностей методології розрахунку за європейськими та вітчизняними нормами

 • ДБН В.2.6-163:2010 «Сталеві конструкції».
 • СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии
 • СНиП 2.03.06-85 «Алюминиевые конструкции»
 •  ДСТУ-Н Б EN 1993… «Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-6»
 •  ДСТУ-Н Б EN 1999… «Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1»

2

5

МС-5

Основні принципи забезпечення надійності кам’яних та армокам’яних конструкцій

-          Основи проектування;

-          Елементи кам’яної кладки та матеріали.

-          Строк служби кам’яної кладки.

-          Граничні стани кам’яної кладки.

-          Особливості конструювання кам’яної кладки.

 • ДБН В.2.6-162:2010 «Кам’яні та армокам’яні конструкції».
 • ДСТУ-Н Б EN 1994… «Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 1-3»

2

6

МС-6

Основні принципи забезпечення надійності дерев’яних конструкцій

-          Основи проектування.

-          Властивості матеріалів.

-          Довговічність.

-          Граничні стани дерев’яних конструкцій.

-          Конструювання і контроль дерев’яних конструкцій.

 • ДБН В.2.6-161:2010 «Дерев’яні  конструкції»:
 •  ДСТУ-Н Б EN 1994… «Єврокод 5. Проектування дерев’яних конструкцій. Частина 1-2»

2

7.

МС-7

Особливості проектування будівель і споруд в сейсмічно небезпечних районах:

-          Основні принципи визначення сейсмічності будівельного майданчику та проектування сейсмостійких будівель і споруд. Мікрорайнування.

-          Методи розрахунку конструкцій на сейсмічні дії (спектральний та прямий динамічний.)

-          Особливості проектування залізобетонних, кам’яних та сталевих конструкцій.

-          Конструктивні вимоги до будівельв сейсмічно небезпечних районах.

-          Сейсмозахист

 • ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України»
 •  ДСТУ-Н Б EN 1994… «Єврокод 5. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1-5»

2

8

МС-8

 

проектування та влаштування основ і фундаментів. Сучасні технології та методи влаштування підземної частини будівель

-          Особливості геотехнічного проектування.

-          Дотримання вимог безпеки згідно з при зведенні об’єктів в умовах щільної забудови.

-          Особливості проектування пальових фундаментів.

-          Сучасні методи і технології влаштування підземної частини будівель і споруд.

 • ДБН В.2.1-10-2009« Основи та фундаменти споруд».
 • ДСТУ Б В.2.1-27:2010 «Палі. Визначення несучої здатності за результатами випробувань».
 •  ДСТУ-Н Б EN 1994… «Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 1-2»

2

 

9

МС-9

Проектування будівель, і споруд в складних інженерно-геологічних умовах та в умовах ущільненої забудови.

-          захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів;

-          захист територій, будинків і споруд від лавин, карсту, суфозії, ерозії, селі;

-          особливості будівництва в умовах ущільненої забудови.

 • ДБН В.1.1-24-2009 «Захист від небезпечних геологічних умовах. Основні положення проектування».
 • ДБН В.1.2-12-2008 «Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки».

2

10

МС-10

Оцінка впливу будівництва на гідрогеологічний режим території в умовах ущільненої забудови.

-          особливості впливу будівництва на підземну частину існуючої забудови;

-          інженерні заходи з ліквідації негативного впливу будівництва на існуючий гідрогеологічний режим території в умовах ущільненої забудови.

 • ДБН В.1.2-12-2008 «Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки».
 • ДБН В.1.1-25-2009 «Інженерний захист від підтоплення і затоплення»:

2

 

 

Всього по модулю:

22

Пакет документів на участь у підвищенні кваліфікації з метою підготовки до професійної атестації інженера-проектувальника (інженерів-проектувальників)
дивитись

Програми підготовки:

1. Загальний модуль (ЗМ)

2. Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення механічного опору та стійкості (МС)

3. Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення безпеки експлуатації (БЕ)

4. Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення захисту від шуму (ЗШ)

5.Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення економії енергії (ЕЕФ)

6.Інженерно-будівельне проектування в частині виконання інженерних вишукувань (ВШ)

7.Інженерно-будівельне проектування в частині технології будівельного виробництва (ТБВ)

8.Інженерно-будівельне проектування в частині безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього середовища (ЕЗ)

9.Інженерно-будівельне проектування в частині безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього середовища (СГ)

10.Інженерно-будівельне проектування в частині дотримання вимог пожежної безпеки (ПБ)

11.Інженерно-будівельне проектування в частині кошторисної документації (КС)

12.Інженерно-будівельне проектування доріг (ПД)

 

Сертификат прораба (аттестация прорабов)

 

Сертификат проектировщика (ГИПа, ГАПа)

 

заказать

 

 г.Киев, Печерский район,бульвар Леси Украинки, дом 26Б, офис 404

(095)762-84-59, (067)837-18-94, (063)378-42-48

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

 Представительства по всей Украине:

Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов.

Отдел узаконивания самостроев

(095)762-84-59


Строительная лицензия и сертификация © 2010-2024. Все права защищены