Центр лицензирования и сертификации

Новости

Больше новостей>>

ks +38(067) 837-18-94

mts +38(095)762-84-59

lifecell +38(063)378-42-48

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

dergbud-insta

fb-dergbud

Кошторисники КС

Програма підвищення кваліфікації

«Підготовка до професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури»

Спеціальний модуль: «Інженерно-будівельне проектування в частині кошторисної документації»

 

Найменування розділу дисципліни, тема

всього годин

1

Нормативне забезпечення системи ціноутворення в будівництві та кошторисно-нормативна база.

1.1 Забезпечення вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» при визначенні кошторисної вартості будівництва.

1.2 Кошторисно-нормативна база України.  Види кошторисних нормативів, що входять в систему ціноутворення в будівництві,
та сфера їх застосування

1.3 Державні стандарти України (державні кошторисні норми):

– ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи

  (ДСТУ Б Д.2.2),

– ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування  

  (ДСТУ Б Д.2.3),

– ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.4),

– ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи (ДСТУ Б Д.2.5),

– ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи (ДСТУ Б Д.2.6),

– ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та

  механізмів (ДСТУ Б Д.2.7).

   Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм.

1.4 Структура збірника ресурсних елементних кошторисних норм. Технічна частина.

1.5 Призначення, структура та склад ресурсної елементної кошторисної норми.

 

4 години

2

Правила складання інвесторської кошторисної документації.

2.1 Види та склад  інвесторської кошторисної документації.

2.2 Порядок складання різних видів кошторисної документації:

    – порядок складання  локальних кошторисів та відомостей

      ресурсів до них;

    – порядок складання об`єктних кошторисів;

    – порядок складання локальних та об`єктних кошторисних

       розрахунків;

    – порядок складання кошторисних розрахунків на окремі види

      витрат;

    – порядок складання зведеного кошторисного розрахунку

      вартості будівництва;

    – порядок складання зведення витрат;

    – порядок складання відомості кошторисної вартості

       будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів        

       інженерно-транспортної інфраструктури, що входять до

        пускових комплексів.

2.3 Додаткові вимоги до розроблення кошторисної документації

      на реконструкцію  і технічне переоснащення об’єктів

      виробничого та невиробничого призначення.  

4 годин

3

Визначення вартості прямих витрат при складанні та коригуванні кошторисної документації. Визначення вартості  устаткування, меблів та інвентарю.

3.1 Порядок визначення вартості прямих витрат згідно з ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 „Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва”:

  – розрахунок кошторисної заробітної плати;

  – розрахунок кошторисної вартості будівельних матеріалів,

    виробів та конструкцій (відпускна ціна (в тому числі вартість  

    тари, упаковки і реквізиту та вартість вантажних робіт); вартість

    транспортування; заготівельно-складські витрати);

  – врахування вартості матеріалів, що обертаються (опалубка, 

    риштування, кріплення тощо);

  – розрахунок кошторисної вартості експлуатації будівельних

     машин і механізмів, в тому числі заробітної плати робітників,

     зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та

     механізмів;

  – врахування вартості використання механізованого виробничого

    знаряддя;

  – визначення вартості розбирання (демонтажу) окремих конструкцій,

    будівель та споруд.

3.2 Порядок визначення кошторисної вартості устаткування, меблів та

     інвентарю:

  – врахування вартості інженерного обладнання та пристроїв;

  – врахування додаткових витрат, пов’язаних з транспортуванням,

     заготівельно-складськими витратами, а також витрат на

     комплектацію устаткування;

  – врахування витрат, пов’язаних зі складанням і розташуванням

    устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю; 

  – врахування витрат, пов’язаних з шефмонтажем устаткування.

3.3 Порядок врахування впливу особливих умов виконання

     будівельних робіт. 

6 годин

4

Правила визначення загальновиробничих та адміністративних витрат

4.1 Розрахунок загальновиробничих витрат із застосуванням
      усереднених показників, наведених у Додатках Б, В до ДСТУ-Н Б  

      Д.1.1-3:2013 „Настанова щодо визначення загальновиробничих і

      адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва”.

4.2 Розрахунково-аналітичний метод визначення показників для

      розрахунку першого та третього блоку загальновиробничих витрат.

4.3 Розрахунок адміністративних витрат із застосуванням усереднених

      показників, наведених у Додатку  Д до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013.

4.4 Розрахунково-аналітичний метод визначення показників для

      розрахунку адміністративних витрат.

2 години

5

Порядок визначення вартості інших витрат, що можуть враховуватись у вартості будівництва на стадії складання та коригування кошторисної документації:

2 години

–          порядок розрахунку і врахування розміру коштів на зведення та

   розбирання титульних тимчасових будівель і споруд;

  –      порядок визначення розміру коштів на виконання будівельних

    робіт у зимовий і літній періоди;

  –      порядок розрахунку інших витрат (кошти на утримання служби

     замовника, кошти на проведення процедури закупівлі, кошторисна  

     вартість проведення експертизи  проектної документації тощо);  

  –      порядок визначення розміру кошторисного прибутку, коштів  

    на покриття ризику всіх учасників будівництва, коштів на

    покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними  

    процесами;

   –     порядок розрахунку витрат, що враховуються за підсумком зведеного кошторисного розрахунку (зворотні суми, дані про дольову участь  підприємств і організацій у будівництві об’єктів загального користування тощо).

6

Особливості визначення вартості пусконалагоджувальних робіт.

  Забезпечення вимог Розділу №7 «Особливості визначення вартості пусконалагоджувальних робіт» до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 при визначенні кошторисної вартості пусконалагоджувальних робіт.

1 година

7

Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

 7.1 Забезпечення вимог ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» при визначенні кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт.

 7.2  Методи визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних

        робіт:

       – визначення кошторисної вартості проектних робіт шляхом

         застосування усереднених відсоткових показників вартості  

         проектних робіт до розрахункової бази;

       – калькуляційний метод визначення кошторисної вартості

         проектно-вишукувальних робіт за додатком Ж на підставі

          збірників цін на проектно-вишукувальні роботи із    

         застосуванням індексів та коефіцієнтів за кошторисом

         по формі № 2-П;

       – визначення кошторисної вартості проектно-

         вишукувальних робіт на підставі розрахунку витрат труда
         та економічно-обгрунтованих елементів витрат
         за кошторисом по формі № 3-П.

7.3  Визначення ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання

       проектно- вишукувальних робіт

3 години

 

Всього по модулю

22

 

Пакет документів на участь у підвищенні кваліфікації з метою підготовки до професійної атестації інженера-проектувальника (інженерів-проектувальників)
дивитись

Програми підготовки:

1. Загальний модуль (ЗМ)

2. Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення механічного опору та стійкості (МС)

3. Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення безпеки експлуатації (БЕ)

4. Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення захисту від шуму (ЗШ)

5.Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення економії енергії (ЕЕФ)

6.Інженерно-будівельне проектування в частині виконання інженерних вишукувань (ВШ)

7.Інженерно-будівельне проектування в частині технології будівельного виробництва (ТБВ)

8.Інженерно-будівельне проектування в частині безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього середовища (ЕЗ)

9.Інженерно-будівельне проектування в частині безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього середовища (СГ)

10.Інженерно-будівельне проектування в частині дотримання вимог пожежної безпеки (ПБ)

11.Інженерно-будівельне проектування в частині кошторисної документації (КС)

12.Інженерно-будівельне проектування доріг (ПД)

 

Сертификат прораба (аттестация прорабов)

 

Сертификат проектировщика (ГИПа, ГАПа)

 

заказать

 

 г.Киев, Печерский район,бульвар Леси Украинки, дом 26 офис 404

(095)762-84-59, (067)837-18-94, (063)378-42-48

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

 Представительства по всей Украине:

Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов.

Отдел узаконивания самостроев

(095)762-84-59


Строительная лицензия и сертификация © 2010-2022. Все права защищены