Центр лицензирования и сертификации

Новости

Больше новостей>>

ks +38(067) 837-18-94

mts +38(095)762-84-59

lifecell +38(063)378-42-48

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

dergbud-insta

fb-dergbud

Безпека експлуатації БЕ

Програма підвищення кваліфікації

«Підготовка до професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури»

Спеціальний модуль: «Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення безпеки експлуатації»


шифр теми

Найменування розділу дисципліни, тема

Всього годин

1

БЕ-1

Загальні положення щодо безпеки експлуатації об'єктів архітектури:

- основні нормативні документи щодо зазначеної теми;

-  понятійно-термінологічний апарат щодо безпеки експлуатації будівель і споруд;

-  експлуатаційні властивості будівельних виробів та основні положення щодо перевірки дотримання основної вимоги «Безпека експлуатації».

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764.

ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно з тлумачними документами Директиви Ради 89/106/ЄЕС

ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації.

ДБН В.1.2-14:2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.

1

2

БЕ-2

Забезпечення вимог безпеки експлуатації об’єкта архітектури на етапі розроблення проектної документації:

- формування експлуатаційної безпеки об’єктів будівництва;

-  обґрунтування встановлення категорії складності і терміну експлуатації об'єкта з урахуванням умов і режиму експлуатації;

-  принципи щодо підтвердження дотримання вимог з безпеки експлуатації об’єктів архітектури.

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво.

ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації.

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764.

Порядок розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затверджений наказом Мін регіону від 16.05.2011 №45, зареєстрований Мін’юстом 1 червня 2011 р. за № 651/19389.

ДБН В.1.2-14:2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.

1

3

БЕ-3

Надійність та конструктивна безпека будівель і споруд:

-  аналіз небезпек;

-  визначення відповідних розрахункових ситуацій в залежності від класу наслідків споруди і категорії відповідальності конструкцій;

-  визначення заходів безпеки у проектній та експлуатаційній документації.

ДБН В.1.2-14:2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.

ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва

2

4

БЕ-4

Особливості урахування вимог безпеки при проектуванні висотних споруд, унікальних та інших складних споруд:

-  загальні вимоги з безпеки експлуатації споруд;

-  урахування етапності зведення висотного будинку;

-  розрахунок будинку на загальну стійкість та опір прогресуючому обваленню;

-  захист від шуму та вібрації;

-  вентиляційні системи та протидимний захист;

-  оснащення будинків засобами індивідуального захисту органів дихання для само рятування людей під час пожежі  тощо;

-  моніторинг об’єкта будівництва, прилеглої забудови та території.

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків.

ДБН В.1.2-14:2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.

ДСТУ-Н Б В.2.5-37-2008 Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами.

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об’єктів.

1

5

БЕ-5

Особливості безпеки будівель і споруд в умовах ущільненої забудови:

-  особливості забезпечення вимог з безпеки експлуатації існуючих і нових споруд під час проектування будівництва споруд в умовах щільної забудови;

- приклади деформаційних розрахунків основ і фундаментів існуючих споруд під впливом новогo будівництва в умовах щільної забудови;

-  особливості урахування впливу  розташування існуючих споруд і гідрогеологічного режиму площадки будівництва при влаштуванні основ, фундаментів і підземних частин будинків в глибоких котлованах;

-  прогнозування можливого під’йому грунтових вод при улаштуванні споруд в глибоких котлованах (баражний ефект);

- моніторинг об’єкта будівництва, прилеглої забудови та території.

 

ДБН В.1.2-12:2008 Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.1.2-14:2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

2

 

 

6

БЕ-6

Особливості забезпечення вимог з безпеки експлуатації при проектуванні споруд, розташованих на територіях з несприятливими природними і техногенними явищами:

- аналіз впливу прогнозованих несприятливих природних явищ і геологічних процесів на забезпечення безпеки експлуатації споруд;   

- обґрунтування  заходів з ліквідації негативного техногенного впливу на забезпечення безпеки експлуатації споруд з урахуванням геологічних та гідрогеологічних процесів на території будівництва. 

ДБН В.1.1-12-2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-5-2000 Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

1

 

 

БЕ-7

Бар'єри безпеки і запобігання аваріям будівель і споруд:

- система технічних рішень і організаційних заходів для створення і забезпечення ефективності бар'єрів безпеки,

-  система технічних рішень і організаційних заходів для запобігання аваріям;

- обґрунтування   заходів безпеки   та  відповідальності за небезпеки у проектній та експлуатаційній документації.

 

ДБН В.1.2-14:2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.

ДСТУ-Н Б В.2.5-37-2008 Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами.

1

 

8

БЕ-8

Особливості   забезпечення  безпеки експлуатації об’єкта архітектури на етапах виконання будівельно-монтажних робіт:

-       конкретизація вимог забезпечення експлуатаційної безпеки  на етапі розробки проектно-технологічної та експлуатаційної документації, в тому числі   облаштування та утримання будівельних майданчиків і робочих місць; експлуатація будівельних машин, механізмів, транспортних засобів тощо;

-   формування заходів щодо управління якістю виконання будівельних робіт та охорони навколишнього середовища;

-   організація технологічних процесів у відповідності до вимог нормативних актів про охорону праці.

 

ДБН А.3.1-5-2009  Організація будівельного виробництва

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків.

ДБН В.1.2-12:2008 Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

2

 

9

БЕ-9

Формування вимог з безпеки експлуатації на етапі використання об'єкта за призначенням протягом встановленого терміну експлуатації,

-   обґрунтування системи моніторингу об’єкта та прилеглої  забудови  та території   з урахуванням складності об’єкта, умов його будівництва, обсягів робіт та інших обставин;

- поточне безпечне утримання, ремонти, підсилення, реставрація;

- обстеження та оцінка технічного стану виробничих будівель і споруд;

-  паспортизація виробничих будівель і споруд;

- заходи для безпечної та надійної експлуатації;

-  служба спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд.

   

ДБН В.1.2-9-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації».

ДСТУ Б В.2.6-49:2008 Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд.

ПУЕ  (1987) зі змінами від 02.04.2008р. Правила улаштування електроустановок.

ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи безпеки в електроустановках будинків і споруд.

НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів .

ДСТУ EN 81-1:2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів, Частина 1. Ліфти електричні.

     ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ промислових будинків і споруд.

     ДСТУ-Н Б В.2.5-37-2008 Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами.

     НПАОП 45.2-1.01-98 Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд.

     Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд – Київ: Держбуд України, Держнаглядохоронпраці України, 2003.

3

 

10

БЕ-10

Вимога «Безпека експлуатації» під час прийняття закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію:

-  контроль  дотримання вимог проектної та нормативної документації щодо забезпечення  безпеки експлуатації  об’єктів;

-  відповідальність за правопорушення у сфері містобудування

 

Порядок  прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженийпостановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461

З А К О Н    У К Р А Ї Н И  Про відповідальність підприємств,  їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

2

 

 

 

Всього по модулю:

16

 

           

 

Пакет документів на участь у підвищенні кваліфікації з метою підготовки до професійної атестації інженера-проектувальника (інженерів-проектувальників)
дивитись

Програми підготовки:

1. Загальний модуль (ЗМ)

2. Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення механічного опору та стійкості (МС)

3. Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення безпеки експлуатації (БЕ)

4. Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення захисту від шуму (ЗШ)

5.Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення економії енергії (ЕЕФ)

6.Інженерно-будівельне проектування в частині виконання інженерних вишукувань (ВШ)

7.Інженерно-будівельне проектування в частині технології будівельного виробництва (ТБВ)

8.Інженерно-будівельне проектування в частині безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього середовища (ЕЗ)

9.Інженерно-будівельне проектування в частині безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього середовища (СГ)

10.Інженерно-будівельне проектування в частині дотримання вимог пожежної безпеки (ПБ)

11.Інженерно-будівельне проектування в частині кошторисної документації (КС)

12.Інженерно-будівельне проектування доріг (ПД)

 

Сертификат прораба (аттестация прорабов)

 

Сертификат проектировщика (ГИПа, ГАПа)

 

заказать

 

 г.Киев, Печерский район,бульвар Леси Украинки, дом 26 офис 404

(095)762-84-59, (067)837-18-94, (063)378-42-48

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

 Представительства по всей Украине:

Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов.

Отдел узаконивания самостроев

(095)762-84-59


Строительная лицензия и сертификация © 2010-2022. Все права защищены