Центр лицензирования и сертификации

trening-edessb

СЕРТИФИКАТ ПРОРАБА

сертификат-прораба

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Повышение квалификации

ks +38(067) 837-18-94

mts +38(095)762-84-59

lifecell +38(063)378-42-48

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

dergbud-insta

fb-dergbud

Загальний модуль ЗМ

Програма підвищення кваліфікації

«Підготовка до професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури»

Загальний модуль


шифр прогр.

Найменування розділу дисципліни, тема

Всього годин

1

ЗМ1

Законодавче регулювання інвестиційної діяльності в будівельній галузі. Особливості світового досвіду та європейського підходу до визначення пріоритетів при формуванні життєвого середовища.

Основні тези:

- законодавчі вимоги на окремих етапах життєвого циклу об’єкту;

- підзаконні нормативні акти як інструмент реалізації законодавчих вимог;

- формування комплексного забезпечення надійності та безпеки споруд протягом життєвого циклу;

- забезпечення національних інтересів в умовах посилення міжнародної інтеграції України;

- зміна умов діяльності при децентралізації влади в Україні.

Законодавча база:

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI

ЗУ «Про будівельні норми» від 05.11.2009 № 1704-VI

ЗУ «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII

ЗУ «Про технічні регламенти та  оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII

ЗУ «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-XIV

ЗУ «Про основи містобудування» від 16.11.1992 № 2780-XII

ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю … від 09.04.2015 № 320-VIII

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV

ЗУ «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» від 14.10.1994 № 208/94-ВР

 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X

3

2

ЗМ2

Нормативно-правове регулювання в будівництві України. Суб’єкти господарської діяльності, чинні вимоги і обмеження.

Основні тези:

- державне регулювання господарської діяльності;

- ліцензування і сертифікація як інструмент державного регулювання;

- відповідальність сертифікованого фахівця за забезпечення технічного регулювання;

- специфіка діяльності сертифікованих фахівців на різних етапах інвестиційного проекту;

- взаємодія сертифікованих фахівців з галузевими органами державного нагляду і контролю..

Законодавча база:

Господарський кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV

ЗУ «Про технічні регламенти та  оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII

ЗУ «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-XIV

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI

ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю … від 09.04.2015 № 320-VIII

2

3

ЗМ3

Технічне регулювання в Україні. Система стандартизації, тенденції розвитку і змін. Забезпечення процедур підтвердження відповідності.

Основні тези:

- державна лібералізація процедур в ЗУ «Про стандартизацію»;

- забезпечення основних вимог ТР  підтвердженням відповідності суттєвих характеристик будівельних матеріалів і виробів на різних етапах життєвого циклу будинків і споруд;

- особливості використання стандартів сертифікованими фахівцями різних спеціалізацій;

- державний механізм запобігання порушенню вимог нормативних документів.

Законодавча база:

ЗУ «Про технічні регламенти та  оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII

ЗУ «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII

Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764

2

4

ЗМ4

Технічне регулювання в будівництві Україні. Законодавче і нормативне регулювання.

Основні тези:

- загальнодержавні вимоги в ЗУ «Про технічні регламенти та  оцінку відповідності»;

- чинний Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд та підготовлені законодавчі зміни;

- Технічні регламентні умови, механізм впливу на безпеку і надійність об’єкту;

- державні будівельні норми, чинна система та її розвиток;

- обов’язковість і добровільність нормативних актів і документів.

Законодавча база:

ЗУ «Про технічні регламенти та  оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII

ЗУ «Про будівельні норми» від 05.11.2009 № 1704-VI

Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу» від 23.05.2011 № 547

Положення про експериментальне будівництво

2

5

ЗМ5

Нормативна база, сучасний стан і національні  особливості.

Основні тези:

- основні засади формування і розвитку будівельних норм;

- забезпечення вимог ТР при параметричному методі формування нормативної бази;

- єврокоди, імплементація,  особливості застосування;

 - можливі наслідки порушення нормативних вимог на різних етапах життєвого циклу об’єкту;

- комплексність і особливості застосування нормативних актів при врахуванні умов забудови і експлуатації об’єкту.

Законодавча база:

ЗУ «Про будівельні норми» від 05.11.2009 № 1704-VI

ЗУ «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу» від 23.05.2011 № 547

Положення про експериментальне будівництво

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення. 

Міжнародній   класифікатор стандартів (ICS)

Український класифікатор нормативних документів. ДК 004:2008

2

6

ЗМ6

Містобудування, життєве середовище та параметри об’єкту.

Основні тези:

- містобудівна документація, планування та забудова територій;

- функції самоврядування щодо формування забудови, врахування громадських інтересів;

- містобудівний кадастр, формування, нормативне регулювання, склад і використання інформації, вплив на забезпечення вимог ТР, паспортизація об’єктів;

- регулювання режиму забудови території, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, отримання вихідних даних і технічних умов;

- проведення моніторингу забудови;

- здійснення контролю у сфері містобудування.

Законодавча база:

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI

ЗУ «Про основи містобудування» від 16.11.1992 № 2780-XII

Постанова КМУ «Про містобудівний кадастр» від 25.05.2011 № 559

2

7

ЗМ7

Вишукування. Чинні вимоги і вплив на безпеку об’єкту.

Основні тези:

- вимоги до проведення і результатів вишукування;

- нормативна база вишукування,професійні вимоги до виконавців;

- врахування особливостей здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів будівництва;

- вишукування як інструмент підтримання безпечної експлуатації об’єкта.

Законодавча база:

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво.

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

2

8

ЗМ8

Проектна документація на будівництво. Чинні вимоги і вплив на безпеку об’єкту.

Основні тези:

- основні вимоги ТР;

- категорії складності об’єктів будівництва;

- порядок розроблення і чинні вимоги до проектної документації, відповідальність сертифікованих фахівців;

- експертиза проектів будівництва, критерії та порядок проведення;

- відхилення від вимог нормативних актів, експериментальне будівництво;

- врахування вимог нормативних актів, що набувають чинності під час будівництва об’єкту;

- виключення негативних факторів впливу на міцність і надійність об’єкту під час його зведення і експлуатації;

- особливості відображення в проектній документації вимог щодо надійності об’єкту на етапі його експлуатації.

Законодавча база:

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво.

ДБН А.2.2-2-96 Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва. 

ДБН В.1.2-5-2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів.

ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва.

прДСТУ Експлуатація….

3

9

ЗМ9

Зведення об’єктів будівництва. Чинні вимоги, забезпечення надійності і безпеки об’єкту.

Основні тези:

- специфіка дотримання основних вимог ТР при будівництві;

- організація та технологія зведення, регламентні документи;

- інженерний захист території, фактори негативного впливу на надійність об’єкту, моніторинг стану ділянки забудови;

- забезпечення вимог Технічного регламенту, суттєві характеристики комплектуючих, критерії контролю зведення;

- функції і регламент авторського і технічного нагляду, права і обов’язки фахівців при проведенні нагляду, обов’язки замовника і забудовника;

- забезпечення проектного рівня основних вимог Технічного регламенту під час виготовлення, улаштування або монтажу, зберігання, транспортування конструкцій і комплектуючих;

- проведення робіт в специфічних умовах - щільна забудова, реконструкція, складні інженерно-геологічні умови тощо;

- введення об’єкта в експлуатацію.

Законодавча база:

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI

Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764

ДБН В.1.2-5-2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів.

ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва.

2

10

 ЗМ10

Можливості зниження витрат ресурсів та забезпечення надійності в умовах чинної законодавчо-нормативної бази. Зміни основних вимог ТР як фактор вдосконалення життєвого середовища. 

Основні тези:

- комплект як елемент типізації та уніфікації в будівництві;

- проект повторного використання, юридичний статус, умови запровадження і використання;

- доступність маломобільних верств населення як складова основних вимог ТР, нормативні вимоги щодо території забудови і об’єктів, відповідальність за незабезпеченість доступності;

- вимоги ТР щодо економії ресурсів в будівництві.

Законодавча база:

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI

Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764

ДСТУ-Н Б А.1.1-84:2008 Настанова. Керівний документ С щодо поводження з комплектами та системами за Директивою стосовно будівельних виробів

ДСТУ-Н-П Б А.1.1-93:2010 Настанова щодо розроблення проектів повторного використання у будівництві

2

11

 ЗМ11

Залежність надійності будівель і споруд на різних етапах життєвого циклу від прийнятих  конструктивних систем і їх складових частин.

Основні тези:

- система «будівля-основа», обов’язковість врахування спільної роботи;

- геотехнічні системи – фундаменти, основи, інженерна підготовка;

- вплив факторів природного і техногенного характеру, прилеглої забудови;

- вплив інженерних систем і експлуатаційних факторів на надійність об’єкту.

Законодавча база:

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI

ДБН В.1.2-14-2009. СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ 

прДБН В.3-1-ХХ Експлуатаційна придатність будівель і споруд. Основні положення

2

12

ЗМ12

Оцінка технічного стану та рівня надійності об’єктів будівництва.

Основні тези:

- паспортизація, виконавці, мета та порядок проведення;

- діагностика технічного стану об’єкту, методи і обсяги;

- оцінка забезпеченості основних вимог ТР;

- моніторинг технічного стану об’єкту на різних етапах життєвого циклу.

Законодавча база:

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI

Проект постанови КМУ "Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва"

ДБН В.1.2-14-2009. СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ 

прДСТУ «Обстеження…»

2

 

 

Всього по загальному модулю:

26

                      

Пакет документів на участь у підвищенні кваліфікації з метою підготовки до професійної атестації інженера-проектувальника (інженерів-проектувальників)
дивитись

Програми підготовки:

1. Загальний модуль (ЗМ)

2. Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення механічного опору та стійкості (МС)

3. Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення безпеки експлуатації (БЕ)

4. Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення захисту від шуму (ЗШ)

5.Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення економії енергії (ЕЕФ)

6.Інженерно-будівельне проектування в частині виконання інженерних вишукувань (ВШ)

7.Інженерно-будівельне проектування в частині технології будівельного виробництва (ТБВ)

8.Інженерно-будівельне проектування в частині безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього середовища (ЕЗ)

9.Інженерно-будівельне проектування в частині безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього середовища (СГ)

10.Інженерно-будівельне проектування в частині дотримання вимог пожежної безпеки (ПБ)

11.Інженерно-будівельне проектування в частині кошторисної документації (КС)

12.Інженерно-будівельне проектування доріг (ПД)

 

Сертификат прораба (аттестация прорабов)

 

Сертификат проектировщика (ГИПа, ГАПа)

 

заказать

 

 г.Киев, Печерский район,бульвар Леси Украинки, дом 26 офис 404

(095)762-84-59, (067)837-18-94, (063)378-42-48

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

 Представительства по всей Украине:

Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов.

Отдел узаконивания самостроев

(095)762-84-59


Строительная лицензия и сертификация © 2010-2023. Все права защищены