Центр лицензирования и сертификации

trening-edessb

СЕРТИФИКАТ ПРОРАБА

сертификат-прораба

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Повышение квалификации

ks +38(067) 837-18-94

mts +38(095)762-84-59

lifecell +38(063)378-42-48

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

dergbud-insta

fb-dergbud

Про зміни в порядку проведення перевірки дотримання ліцензійних умов

Нещодавнонаказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловоекомунального господарства від 1 березня 2018 року (набрав чинності 24 квітня 2018 року) внесені зміни до уніфікованоі форми акта, що складається за результатами проведення плановаї (позаплановї) перевірки за додержанням суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження тосподарськот діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наспідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками (затверджений наказом мінтстерства від 21 грудня 2016 року № 331)

Вказані зміни ймовірно могли вплинути як на саму процедуру проведення перевірки, так і на Підготовку до неї (детальніше див публікацію «Як Підготуватися до перевірки», Вісник будіевельника №2, 2017, стор,28).Чи дійсно це так і наскільки серйозні зміг ни , редакцтя спробувала розібратися здопомотою тд, * начальника Управлтння ліцензування, обстежені ня та паспортизацп держе архбудінспекцп Украіни СВітлани Кондратенко (на знімку). Пропонуємо читачам огляд внесених змт уФорматі порівняння з полередньою редакцією.

Нова редкція Попередня редакція

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

КОМЕНТАР. Назва Переліку питань щодо проведення перевірки доповнена словом «Вичерпний». Відповідно до Закону Украіни «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі - Закон про контроль), орган державного нагляду (контролю) залежно від цілей заходу та ступеня ризику в МЕНЮ в межах переліку питань визначає питання, щодо яких буде здійснюватися державним нагляд (контроль). Вказана означає, що під час здійснення заходів контролю посадова особа органу державного нагляду (контролю) не має права перевіряти питання, які не включені до ВИЧЕРПНОГО ПЕРЕЛІКУ питань щодо проведення перевірки.

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК питань щодо проведения перевірки

ПЕРЕЛІК питань щодо проведения перевірки

№ З/П Питання що до тримання юридичною особою / фізичною особою - підприємцем вимог законодавства Ступінь ризику субєкта господрювання Відповіді на питання Нормативне обгрунтування № З/П Питання що до тримання юридичною особою / фізичною особою - підприємцем вимог законодавства Відповіді на питання Нормативне обгрунтування

КОМЕНТАР. Таблиця ВИЧЕРПНОГО ПЕРЕЛІКУ питань щодо проведення перевірки після графи «Лип,тання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства» доповнена графвіо «Ступінь ризику суб'єкта господарювання». Вказана зміна внесена у зв'язку із необхідністю приведення уніфікованш форми акта у відповідНість із вимогами Закону про контроль та «Методики і розроблення уніфікованих Форм актів, що складаються за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю)» (далі - Методика), затвердженоі постановою Кабінету Міністрів Украіни від 28 серпня 2013 року М“ 752. До речі, на дату написання Цієї статті вказана і
постанова втратила чинність відповщно до постанови Кабінету Міністрів Украіни від 10 травня 2018 року М? 342 (набула чинності 12 червня 2018 року), якою затверджено нову Методику. Пр* і
ложення затверджених ЦІЕЮ постановою методик не застосовуються до 1 вересня 201 в року. Таким чином, уніфікована форма акта перевірки повинна Містити вичерпний перелік питань щодо
проведення заходу залежно від ступеня ризику суб'єкта господарювання, високого, середнього і або незначного. і Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 301242015 м9 1164 «Про затвердження крите-
ріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарськот діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними
наслідками, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контропю) Державною архітектурно-будівельною інспекцією» до критеріів належать: 7 . строк провадження будівельно'і'діяпьності; і . наявність порушень, пов'язаних з ` '“ умов 5 ' "ї діяльності; - клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва. в залежності від ступеня ризику визначається періодичність здійснення посадовими особами держархбудінспекціі заходів державного нагляду (контролю) за додержанням Ліцензійних умов провадження будівельн діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів Украіни від 30 03. 2016
МП 256, далі Ліцензійні умови (детальніше див. пубткацію «Про періодичність здійснення планових заходів за додержанням ліцензійних умов», Вісник будівельника М? З, 2017,стор. 21). і
Загальні, організаційні, кадрові та технологічні вимоги Ліцензійних умов є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від ступеня ризику, тобто всі питання акту стосуються всіх сту-
пенів ризику Таким чином, на сьогоднішн день ця графа ніякого практичного значення не має

№ З/П Питання щодо дотримання юридичною особою/фізичною особою - підприємцем вимог законодавства № З/П Питання щодо дотримання юридичною особою/фізичною особою - підприємцем вимог законодавства
1 Загальні вимоги 1 Загальні вимоги
3 Факти провадження господарськоі діяльності з будівництва обїектів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслудками, без ліцензії чи здійснення такої господарської діяльності з порушенням умов ліцензування відсутні 3 Факти провадження господарськоі діяльності з будівництва обїектів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслудками, без ліцензії чи здійснення такої господарської діяльності з порушенням умов ліцензування не встановлено

КОМЕНТАР. Формальна зміна слів, яка НІЯКОГО практичного значення не має.

№ З/П Питання щодо дотримання юридичною особою/фізичною особою - підприємцем вимог законодавства № З/П Питання щодо дотримання юридичною особою/фізичною особою - підприємцем вимог законодавства
1 Загальні вимоги 1 Загальні вимоги
8 Господарська діяльність з будівництва обєктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до обєктів із середніми та значними наслідками, провадиться за Переліком видів робіт, затвердженим Кабінетом Міністрів України 8
Норма відсутня

КОМЕНТАР. Згідно із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 238 до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (набули чинності 14.04.2017), ліцензія на будівельну діяльність стала безстроковою. Потенційно під переоформлення на безстрокову підпадають ліцензії, які отримані за п'ять років або за три (для тих, хто отримував вперше) роки і пізніше до дати набрання чинності законодавчої норми про безстроковість ліцензії (28.06.2015). Фактично ліцензіати можуть і не звертатися до Держархбудінслекції із заявою про переоформлення ліцензії на безстрокову, адже де-юре ліцензія $ безстроковою відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон про ліцензування) - «ліцензії які є чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими». Але Законом про ліцензування не передбачена норма щодо безстроковості дії додатку до ліцензії, у якому визначено перелік видів робіт, які має право виконувати суб'єкт господарювання відповідно до виданої ліцензії.
Відповідно до частини 3 статті 9 Закону про ліцензування, у разі внесення змін до чинних ліцензійних умов, які потребуватимуть проведення суб'єктами господарювання підготовчої роботи, такі ліцензійні умови або їх окремі положення мають набирати чинності через певний строк з дня їх опублікування, достатній для проведення таких підготовчих робіт, що не може бути меншим, ніж два місяці.
Відповідні зміни були внесенні до чинних ліцензійних умов постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 401 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України ВІД 30 березня 2016 р. № 256», яка набула чинності 10.08.2017. Тобто де-факто ліцензіатам було надано двохмісяч- ний термін для приведення своєї діяльності у відповідність до діючого законодавства.
Наразі такий додаток залежно від дати отримання ліцензії міг бути сформований на підставі:

Назва

Затвердження

Коментар

Перелік робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Наказ Мінрегіонбуду від 27.01.2009 №47 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 2009 р. за №226/16242)

Включав такі види робіт як: інженерні вишукування, проектні роботи, розроблення містобудівної документації, інжинірингові роботи.

Види пусконалагоджувальних робіт визначалися на підставі пропозицій здобувана ліцензії.

Для визначення складності робіт використовувалися класи наслідків СС1-ССЗ (після 05.11.2010).

Використовувався у чзстині, що не суперечила Порядку ліцензування.

У той же час у назві виду діяльності у ліцензії вказувалися категорії складності.

Перелік видів робіт із провадження господарської діяльності 3 будівництва об'єктів IV і V категорій складності, які підлягають ліцензуванню

Постанова КМУ

від 30.03.2016 №256

У порівнянні з попереднім втричі зменшив кількість робіт у сфері будівництва, які підлягають ліцензуванню, а саме виключено роботи з інженерного вишукування, проектування, розроблення містобудівної документації, роботи 3 будівництва об'єктів І-Ill категорій складності; роботи Інжинірингової діяльності.

Змінилася нумерація (кодифікація) видів робіт.

Також виключено визначення умов будівництва.

 

Перелік видів робіт із провадження господарської діяльності 3 будівництва об'єктів IV і V категорій складності, які підлягають ліцензуванню

Постанова КМУ від 30.03.2016 №256

Перелік робіт доповнено деталізацією пусконалагоджувальних робіт за видами технологічного устаткування та виконано розмежування за різними видами робіт з будівництва мостів через водні потоки та мостові переходи, а саме: будівництво мостів для перепуску через перешкоди водних потоків та будівництво мостових переходів, шляхопроводів, естакад, віадуків, переходів.

Для визначення складності робіт використовувалась категорія складності об'єкта: IV або IV і V.

Перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками.

Постанова КМУ Від 07.06.2017 № 401

 

Перелік поширено на весь клас наслідків СС2, тоді як попередній стосувався лише певної його частини (категорія складності IV).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до пункту 2 Ліцензійних умов, будівельна діяльність підлягає ліцензуванню за переліком видів робіт, затвердженим Кабінетом Міністрів України (далі - Перелік робіт). Норма щодо визначення Кабінетом Міністрів України Переліку робіт також встановлена положеннями статей 2,8,9 Закону України «Про основи містобудування». Такий Перелік робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256. Звертаємо увагу, що згідно з частиною першою статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду господарської діяльності.
Враховуючи зазначене, невідповідність переліку робіт безстрокової ліцензії до діючого Переліку робіт Держархбудінспекція змушена розглядати як порушення Ліцензійних умов.

III Кадрові вимоги III Кадрові вимоги
1 Фізична особа - підприємець вищу освіту (магістр, спеціаліст, бакалавр) за спеціалізацією відповідно до напряму діяльності має 1 Фізична особа - підприємець вищу освіту (магістр, спеціаліст) за спеціалізацією відповідно до напряму діяльності має

Коментар. Редакційна зміна пов'язана із необхідністю приведення назв освітньо-кваліфікаційних рівнів до вимог Закону України від 01.07.2014 № 1556 «Про вищу освіту».

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, нормативних актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки
ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, нормативних актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки
Реквізити нормативно-правового акта, нормативного документа Реквізити нормативно-правового акта, нормативного документа

Коментар. Редакційна зміна пов'язана з необхідністю приведення назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню Держархбудінспекцією, у відповідність із діючим законодавством (Закон України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Отже, внесені зміни переважним чином носять редакційний характер і особливого впливу на процес проведення перевірки не мають. Звернути увагу варто було б лише на наступне:
1.    Підтвердження права ліцензіатів не реагувати на вимоги перевіряючих щодо надання інформації та матеріалів на питання, які не включені до уніфікованої форми акту.
2.    Приведення переліку робіт до раніше виданої ліцензії, яка набула статусу безстрокової, у відповідність до Переліку робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 (шляхом внесення змін до переліку робіт згідно з пунктом 15 Порядку ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396). Про це Вісник Будівельника вже писав у публікації «Реалії безстроковості ліцензії», надрукованій у № 2, 2017, стор. 15. Радимо почитати.

БУЛО БУДЕ
ВІДСУТНІ ГРАНИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ВІДНОСНО ПОВЕРХНОСТІ ДЛЯ НОВОГО ЖИТЛА ВСТАНОВЛЕНО % ЗАБУДОВИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОВЕРХОВОСТІ

 

 

 замовити

 г.Киев, Печерский район,бульвар Леси Украинки, дом 26 офис 404

(095)762-84-59, (067)837-18-94, (063)378-42-48

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

 Представительства по всей Украине:

Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов.

Отдел узаконивания самостроев

(095)762-84-59


Строительная лицензия и сертификация © 2010-2023. Все права защищены