Центр лицензирования и сертификации

trening-edessb

СЕРТИФИКАТ ПРОРАБА

сертификат-прораба

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Повышение квалификации

ks +38(067) 837-18-94

mts +38(095)762-84-59

lifecell +38(063)378-42-48

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

dergbud-insta

fb-dergbud

Про деякі ситуації, пов'язані із самочинним будівництвом

За усталеним звичаєм до самочинного бу­дівництва відносять об'єкти будівництва, що підпадають під визначення ст. 376 Цивільного кодексу України, а саме: «Житловий будинок, будівля, споруда, інше не­рухоме майно вважаються самочинним будів­ництвом, якщо вони збудовані або будуються:

 

samostroy

  • на земельній ділянці, що не була відведе­на для цієї мети;
  • без належного дозволу;
  • без належно затвердженого проекту;
  • з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

Наявність хоч однієї з цих обставин є підста­вою для визнання будівництва самочинним.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про ре­гулювання містобудівної діяльності» виявлення факту самочинного будівництва об'єкта є під­ставою для проведення позапланової перевірки органом державного архітектурно-будівельного контролю.

У результаті проведення децентралізації у сфері держархбудконтролю на сьогодні в країні діє змішана система державного контролю у бу­дівництві.

Вона складається з централізованої системи, яку представляє Держархбудінспекція України та її територіальні органи (далі - державні орга­ни), та певної кількості (на момент підготовки пу­блікації - рівно 100) виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного конт­ролю сільських, селищних, міських рад, яким у встановленому порядку передані повноваження по здійсненню функцій держархбудконтролю на території відповідних населених пунктів (далі - місцеві органи).

Визначення підконтрольності об'єкта будівни­цтва місцевому чи державному органу держархбудконтролю згідно із ст. 7 Закону України «Про ре­гулювання містобудівної діяльності» залежить від класу наслідків (відповідальності) такого об'єкта.

Ця норма працює напряму, якщо об'єктом бу­дівництва є об'єкт — окрема споруда (у тому числі, будинок або будівля, які згідно з визначенням є різновидом споруди) або її частина. Визначення підконтрольності такого об'єкта будівництва як комплекс - дещо складніше. У цьому випадку підконтрольність об'єкта будівництва залежить від складу комплексу і визначається або за класом наслідків, який є найвищим серед об'єктів комп­лексу (це коли до комплексу входять об'єкти з різ­ними класами наслідків), або за результатами сукупних показників всіх об'єктів комплексу (якщо комплекс складається із об'єктів одного класу наслідків). Далі у викладі для коректності вжива­них термінів будемо розглядати ситуацію, коли об'єктом будівництва є об'єкт.

Відповідно до частини восьмої статті 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю на об'єктах самочинного будівництва клас наслідків таких об'єктів визначається самостійно відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю або із залученням експертної організації чи експерта, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Тобто, за наявності ознак самочинного будівництва, до визначення реального класу наслідків об'єкта самочинного будівництва, питання підконтрольності такого об'єкта будівництва є невизначеним. Потенційні повноваження для проведення перевірки мають як місцеві, так і державні органи держархбудконтролю?

Спробуємо розібратися у природі самого терміну «виявлення факту самочинного будівництва». Із визначення виходить так, що сам по собі факт виявлення самочинного будівництва вже є встановленим ще до проведення перевірки. А сама перевірка потрібна власне для з'ясування класу наслідків об'єкта, встановлення осіб, які будуть притягнуті до відповідальності, та видання припису про зупинення будівельних робіт

Яким чином виявлено факт самочинного будівництва - то, образно кажучи, «є тайною

слідства» і зоною повної відповідальності тих, хто такий факт виявив і повідомив про нього. Офіційним підтвердженням законності (чи незаконності) будівництва на певній земельній ділянці чи капітального ремонту або реконструкції існуючої споруди можуть вважатися лише результати контрольного заходу органу держархбудконтролю. Цілком може статися так, що «виявлений об'єкт самочинного будівництва» на повірку таким не є. І навпаки, об'єкт будівництва, щодо якого набуто право на виконання будівельних робіт, насправді має проблеми, через які може перейти до статусу самочинного. Все у житті буває.

Що стосується виявлення випадку самочинного будівництва, яке наступає у разі виконання робіт без належного дозволу (точніше - без набуття права на виконання будівельних робіт) - то на практиці це здійснити не так уже й важко. Для цього, наприклад, достатньо регулярно здійснювати оглядові об'їзди певних територій чи районів населеного пункту і фіксувати нові будівельні майданчики (свого роду патрулювання). Далі відбувається звірка щодо наявності у реєстрі дозвільних документів записів про набуття права на виконання будівельних робіт на зафіксованих земельних ділянках і ситуація стає зрозумілою. Треба гадати, що новоутворені місцеві органи держархбудконтролю повною мірою володіють містобудівною ситуацією у своєму населеному пункті. Зрештою, для цього вони і створювалися.

Слід зазначити, що реєстр дозвільних документів ведеться вже більше семи років, а тому абсолютна більшість об'єктів, що знаходяться у стані будівництва на законних підставах, у ньому присутня. За винятком незначної вже частини об'єктів, дозволи на виконання яких були видані до 2011 року і не мали терміну дії.

Отже, варто ще раз підкреслити, що підконтрольність об'єкта самочинного будівництва можна встановити лише після визначення його класу наслідків. На практиці це виглядає як, свого роду, «замкнуте коло»: щоб здійснити перевірку - потрібно встановити підконтрольність об'єкта самочинного будівництва. Для цього потрібно визначити його клас відповідальності, що можливо зробити, знову ж таки, лише шляхом проведення контрольного заходу.

Хто має здійснити цей перший захід? Виглядає так, що той орган держархбудконтролю,  якому стане відомий факт виявлення самочинного будівництва. Тобто зазначені дії може здійснювати як орган держархбудконтролю місцевого органу самоврядування (у разі його утворення і отримання відповідних повноважень), так і територіальний орган Держархбудінспекції України. І хоч би яким нескладним, с першого погляду, виглядало розпочате самочинне будівництвом - це не виглядає підставою для не проведення перевірки тим чи іншим органом держархбудконтролю.

І лише після документального визначення класу наслідків (а зробити це, як уже зазначалося, орган держархбудконтролю може як самостійно, так і з залученням експертної організації) стає відомим, чи продовжуватиме вести цей об'єкт орган, який здійснив першу перевірку, чи об'єкт має бути передано під контроль іншому відповідному органу.

Однак визначити клас наслідків самочинно розпочатого будівництва не так уже й просто. Легше, коли є розроблена проектна документація, а відсутній лише документ, що надає право на виконання будівельних робіт. Тоді клас наслідків міститься у самій проектній документації. А якщо ні - то, знаючи проектні параметри об'єкта, зробити це не складно.

А от коли зведено, наприклад, тільки нульовий цикл, проект відсутній (або не надається, таке цілком може бути) - як визначити, кому такий об'єкт підконтрольний? Яким чином уявити контури і характеристики можливої споруди?

Крім того, це не виключає можливості дублювання контрольних заходів, наприклад, якщо про виявлення факту самочинного будівництва одночасно стало відомо і центральному, і місцевому органу держархбудконтролю. Це не є добрим, потрібна якась координація дій. Очевидно, вихід із ситуації можливий лише адміністративним шляхом.

Наприклад таким - у разі відсутності права на виконання будівельних робіт заходи держархбудконтролю здійснюються відповідними органами держархбудконтролю, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику державного архітектурно-будівельного контролю, тобто Держархбудінспекцією України.

Однак цією ситуацією справа не обмежується. Об'єкт, на якому у передбачений законодавством спосіб набуто право на виконання будівельних робіт, у процесі будівництва, як уже зазначалося, може перейти у статус самочинного. Цього можна «досягти» різними способами.

Наприклад:

•   змінити замовника будівництва, а земельну ділянку на нього не переоформити;

•   допустити істотні порушення будівельних норм і правил;

•   невірно (свідомо чи несвідомо) визначити клас наслідків, внаслідок чого документ,

     на підставі якого виконуються будівельні роботи, фактично не є таким документом

    для реального класу наслідків об'єкта будівництва;

•   теж саме може наступити у результаті коригування проектної документації, якщо у

     об'єкта змінився клас наслідків, а відповідний дозвільний документ не 

     переоформлено (не скасовано виданий і не отримано новий);

•   нарешті, може бути виявлено факт наведення недостовірної інформації у

     документі, що надає право на виконання будівельних робіт, що неминуче

     призводить до його скасування (анулювання).

 Зазначені випадки (звісно, це далеко не вичерпний їх перелік) ймовірно можуть спричинити перехід об'єкта будівництва у статус самочинного будівництва.

При чому, виходячи з формулювання ст. 376 Цивільного кодексу України «Житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються ...», зазначені ситуації мають розглядаються як на стадії будівництва, так і після його завершення, навіть після введення в експлуатацію, якщо таке мало місце.

У вищенаведених випадках теж виникає питання підконтрольності об'єкта будівництва, який у процесі виконання будівельних робіт, образно кажучи, «набув статусу самочинного». Якщо строго слідувати нормі, визначеній частиною восьмою статті 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», то після виявлення факту самочинного будівництва право на визначення класу наслідків такого об'єкта переходить до органу держархбудконтролю. Якого - того, який має інформацію про виявлення факту самочинного будівництва? Чи того, якому був підконтрольним об'єкт у процесі будівництва? Якщо це один і той орган - питань немає. А якщо ні? Тоді залишається згаданий вище адміністративний шлях.

Не виключено, що можуть бути й інші варіанти. Очевидно інше - проблема існує і потребує врегулювання.

vvod-ekspluataciya

 г.Киев, Печерский район,бульвар Леси Украинки, дом 26 офис 404

(095)762-84-59, (067)837-18-94, (063)378-42-48

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

 Представительства по всей Украине:

Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов.

Отдел узаконивания самостроев

(095)762-84-59


Строительная лицензия и сертификация © 2010-2023. Все права защищены