Центр лицензирования и сертификации

trening-edessb

СЕРТИФИКАТ ПРОРАБА

сертификат-прораба

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Повышение квалификации

ks +38(067) 837-18-94

mts +38(095)762-84-59

lifecell +38(063)378-42-48

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

dergbud-insta

fb-dergbud

Реалії безстроковості ліцензії на будівництво

Згідно зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №238 до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури (набули чинності 14.04.2017 року), ліцензія на будівельну діяльність наре¬шті стала безстроковою. Чому нарешті? Адже безстроковість ліцензій встановлена Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон про ліцензування), який набув чинності ще з 28.06.2015 року.

Будівельна ліцензія
Відповідь полягає у тому, що згідно зі статтею 7 Закону про ліцензування господарська діяльність з будівництва об'єктів IV та V категорій складності ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про архітектурну діяльність». А стаття 17 цього закону відсилає до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, який затверджено постановою Уряду від 05.12.2007 №1396 (далі - Порядок ліцензування). У свою чергу, пунком 12 Порядку ліцензування, у редакції, яка діяла до 14.04.2017 року, було передбачено, що строк дії ліцензії становить п'ять років, а для суб'єктів будівельної діяльності, які отримують її вперше, три роки.
Орган ліцензування - Держархбудінспекція - як орган державної виконавчої влади змушена була діяти у межах та у спосіб, визначений законодавством, а відповідно видавати будівельні ліцензії із визначенням строку їх дії. І потрібно відзначити, що судові рішення з цих питань були в основному на боці інспекції.
Ну тепер здавалося б все, проблема врегульована. Ліцензіати згідно з частиною 6 статті 21 Закону про ліцензування можуть звертатися за переоформленням чинної будівельної ліцензії на безстрокову. Та, можливо, поспішати не варто?

Спробуємо розібратися у реаліях цієї справи.
Почнемо з маленького нюансу - назви виду діяльності, який ліцензується.

Потенційно під переоформлення підпадають ліцензії, які отримані за п'ять років або за три (для тих, хто отримував вперше) роки і пізніше до дати набрання чинності законодавчої норми про безстроковість будівельної ліцензії. У 2012 році назва виду діяльності відповідно до статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» визначалася як господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єкта архітектури.
Але Порядок будівельного ліцензування суттєво уточнював це. Відповідно до Порядку ліцензування це - господарська діяльність, пов'язана з будівництвом об'єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності.
Нарешті, у Законі про ліцензування вона була визначена як «будівництво об'єктів IV та V категорій складності». Відповідно, постановою Уряду від 30.03.2016 року №256 затверджені Ліцензійні умови провадження господарської ді-яльності з «будівництва об'єктів IV та V категорій складності».
Як наслідок, на певних етапах цього періоду у ліцензії зазначався вид діяльності у різних варіаціях.
Але вже з 10 червня 2017 року, відповідно до Закону України від 17.01.2017 № 1817 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» (далі - Закон № 1817), це буде - «будівництво об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками».
Отже, робити безстроковою ліцензію на вид діяльності, який не передбачений законодавством? Навряд чи це буде правильним. Та і хто сприйме таку ліцензію через певний час, коли всі ці законотворчі нюанси успішно забудуться?
Раніше такі колізії вирішувалися через регу-лярне оновлення ліцензії після завершення терміну її дії. Зараз не вбачається іншого шляху, як подати заяву на анулювання ліцензії і отримати нову, вже дійсно безстрокову із зазначенням виду діяльності у повній відповідності із законодавством.
Звісно опоненти, посилаючись на статтю 8 Закону про ліцензування, заперечать. Адже стаття начебто врегульовує це питання: «У разі зміни згідно з цим Законом назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, яка не призводить до зміни предмета такої діяльності, відповідні ліцензійні умови надалі поширюються на такий вид діяльності. Ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності продовжують діяти».
Норма хороша і правильна.

Але як ії реалізувати практично - незрозуміло. Хто і у який спосіб має засвідчити відсутність зміни предмета діяльності у разі зміни назви виду господарської діяльності. Не можна виключити, що представники різних контролюючих і фіскальних органів будуть тлумачити її по своєму. Як у відомій байці С.Руданського «Ворона і Лис»: «Може, вони ще указу того й не читали?».
Без сумніву, врешті-решт істина з'ясується, якщо не через роз'яснення Мінрегіону чи Держархбудінспекції, то через судове рішення, але чого це вартуватиме?
Зазначене стає ще більш актуальним після аналізу переліку робіт, який є додатком до ліцензії. Наразі такий додаток залежно від дати отри¬мання ліцензії міг бути сформований на підставі:

Назва

Затвердження

Коментар

Перелік робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Наказ Мінрегіонбуду від 27.01.2009 №47 (зареєстровано в Міністерстві юсти­ції України 11 бе­резня 2009 року за №226/16242)

Включав такі види робіт як: інженерні вишукування, проектні роботи, розроблення містобудівної документації, інжинірингові роботи.

Види пусконалагоджувальних робіт визначалися на підставі пропозицій здобувана ліцензії.

Для визначення складності робіт використовувалися класи на­слідків СС1-ССЗ (після 05.11.2010).

Використовувався у частині, що не суперечила Порядку ліцен­зування.

У той же часу назві виду діяльності у ліцензії вказувалися кате­горії складності.

Перелік видів робіт із про­вадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності, які підлягають ліцензуванню

Постанова КМУ від 30.03.2016 №256

У порівнянні з попереднім втричі зменшив кількість робіт у сфе­рі будівництва, які підлягають ліцензуванню, а саме: виключено роботи з інженерного вишукування, проектування, розроблен­ня містобудівної документації, роботи з будівництва об'єктів І-ІІІ категорій складності; роботи інжинірингової діяльності. Змінилася нумерація (кодифікація) видів робіт.

Також виключено визначення умов будівництва.

Перелік робіт доповнено деталізацією пусконалагоджувальних робіт за видами технологічного устаткування, та виконано роз­межування за різними видами робіт з будівництва мостів через водні потоки та мостові переходи, а саме: будівництво мостів для перепуску через перешкоди водних потоків та будівництво мостових переходів, шляхопроводів, естакад, віадуків, переходів. Для визначення складності робіт використовувалась категорія складності об'єкта: IV або IV і V.

Перелік видів робіт із про­вадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом на­слідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками

Очікується прийняття постанови КМУ

Перелік поширено на весь клас наслідків СС2, тоді як попередній стосувався лише певної його частини (категорія складності IV).

 

То за яким Переліком робіт має працювати суб'єкт господарювання, ліцензія якого стала без­строковою у зв'язку із змінами законодавства? Практична відповідь очевидна - за тим, який є чинним. Тобто на момент виходу публікації - за Переліком видів робіт із провадження госпо­дарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками.

Отже, можна виділити щонайменше чотири можливі моделі поведінки суб'єктів господарю­вання з чинними ліцензіями:

Нічого не робити, тобто керуватися пря­мою нормою Закону про ліцензування щодо безстроковості ліцензії: «ліцензії на будівництво, які є чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими». Про де­які ризики такої моделі вже зазначалося вище. Більш постійні неприємності виникнуть після завершення терміну дії ліцензії, що вказана на самому бланку ліцензії. Погодьтеся, доводити постійно всім і скрізь, що на вказаний у ліцензії термін не потрібно зважати - справа не з при­ємних. Особливо, коли це стане формальною підставою для відмови в участі у тендері чи ще чомусь подібному.

Звернутися за переоформленням ліцензії на безстрокову. Відповідно до Закону про лі­цензування за заявою ліцензіата ліцензія може бути переоформлена на безстрокову відповід­ним органом ліцензування безкоштовно у тиж­невий строк. Але у який спосіб переоформити ліцензію - невідомо, адже на законодавчому рів­ні це питання не врегульовано.

Більше того, 1 січня 2017 року набули чин­ності зміни до Закону про ліцензування, якими зокрема скасовано:

  •  оформлення ліцензії, як документа на папе­ровому носії;
  •  повідомлення органом ліцензування здо­бувана ліцензії/ ліцензіата про прийняті ним рішення та передбачено оприлюднення цих рішень.

Державна регуляторна служба України у своєму листі від 17.02.2017 № 1006/0/20-17 ре­комендувала органам ліцензування у разі звер­нення здобувана ліцензії, ліцензіата щодо надан­ня підтвердження факту набуття ним права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, а також щодо будь-якого іншого рішення органу ліцензування, надавати таке підтвердження у будь-який визначений за­конодавством спосіб, наприклад, посиланням на сторінку офіційного веб-сайту органу ліцен­зування, де оприлюднене таке рішення.

Отримає ліцензіат такий лист від Держархбудінспекції про розміщення інформації про безстроковість його ліцензії на офіційному веб-сайті у розділі «Реєстр вида­них ліцензій», але що робити з додатком до ліцензії, у якому визначений Перелік робіт, які ліцензіат має право виконувати відповідно до виданої ліцензії? Адже розміщена на веб-сайті інформація не містить Переліку робіт, та й сам Перелік робіт у більшості ліцензіатів не узго­джується з чинним.

Ризики цієї моделі також очевидні.

Внести зміни у додаток до ліцензії, при­вівши його у відповідність до чинного Переліку видів робіт із провадження господарської ді­яльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності, які підлягають ліцензуванню, що за­тверджене постановою Кабінету Міністрів Украї­ни від 30.03.2016 № 256 (далі - Перелік видів ро­біт), після чого звернутися за переоформленням ліцензії на безстрокову.

Форма заяви про внесення змін до Пере­ліку видів робіт (шляхом доповнення та/або скорочення) визначена Додатком 6 до Лі­цензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V кате­горій складності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 (далі - Ліцензійних умов). Така за­ява розглядається Держархбудінспекцією за аналогією з порядком розгляду заяви про отримання ліцензії, як це передбачено чин­ним законодавством. До заяви про внесення змін до Переліку видів робіт додаються:

  •  оригінал ліцензії з додатком;
  •  відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та ква­ліфікаційним рівнем, технологію виробни­цтва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-мон­тажні роботи згідно з додатком 2 до Ліцен­зійних умов;

опис документів, що додаються до заяви, згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов. Відповідно до пункту 15 Порядку ліцензу­вання господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затверджено­го постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396, у разі прийняття рішення про внесення змін до переліку робіт орган ліцензу­вання затверджує зазначені зміни і оформлює їх окремим додатком, про що робиться відмітка на бланку ліцензії.

Плата за внесення змін до Переліку видів робіт шляхом доповнення справляється як за отримання нової ліцензії, відповідно до части­ни першої статті 14 Закону про ліцензування, і з 1 травня 2017 року складає 1684,00 грн.

Здавалося б, це вихід із ситуації, що склала­ся. Перелік видів робіт у додатку до ліцензії узго­джено з чинним, інформація про безстроковість ліцензії розміщена на сайті Держархбудінспекції, але що робити із назвою виду діяльності, який вказано на бланку ліцензії? Питання так і зали­шається відкритим.

Отримати нову будівельну ліцензію, попередньо ану­лювавши існуючу.

Сама радикальна модель із усіх попередньо перерахованих.

Здавалося б, у ліцензіата на руках є ліцензія, яка відповідно до законодавства вважається безстроковою, для чого йому подавати заяву про її анулювання?

Переваги цього рішення очевидні.

По-перше, і це саме головне, - нова ліцензія буде видана як безстрокова.

По-друге, назва виду будівельної діяль­ності, що підлягає ліцензуванню, у виданій ліцензії, та перелік видів робіт, у додатку до ліцензії, будуть узгоджуватися із чинним за­конодавством.

По-третє, плата за видачу ліцензії аналогічна платі за внесення змін до Переліку видів робіт шляхом доповнення і з 1 травня 2017 року теж складає 1684,00 грн.

По-четверте, як до заяви про внесення змін до Переліку видів робіт, так і до заяви про отри­мання ліцензії додаються ті ж самі відомості про виробничо-технічну базу, склад працівни­ків за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-пра­вове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи.

Отже, можливо, варто анулювати поперед­ню, одночасно з цим отримати нову ліцензію (яку, до речі, Держархбудінспекція і досі змуше­на видавати на паперовому носії) і цим забезпе­чити собі можливість безхмарного існування на будівельному ринку?

Рішення, звичайно, приймати самим ліцензіатам.

Замовити

 г.Киев, Печерский район,бульвар Леси Украинки, дом 26 офис 404

(095)762-84-59, (067)837-18-94, (063)378-42-48

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

 Представительства по всей Украине:

Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов.

Отдел узаконивания самостроев

(095)762-84-59


Строительная лицензия и сертификация © 2010-2023. Все права защищены