Центр лицензирования и сертификации

trening-edessb

СЕРТИФИКАТ ПРОРАБА

сертификат-прораба

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Повышение квалификации

ks +38(067) 837-18-94

mts +38(095)762-84-59

lifecell +38(063)378-42-48

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

dergbud-insta

fb-dergbud

Шість кроків до отримання будівельної ліцензії

Дорожня карта отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками.
 Ви прийняли рішення провадити господарську діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками?

Що потрібно знати і які кроки зробити.

КРОК  1. ВИВЧИТИ УМОВИ ПРОВАДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Господарська діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (ССЗ) наслідками (далі - будівельна діяльність), відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон про ліцензування) підлягає ліцензуванню з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про архітектурну діяльність».
Надання адміністративної послуги з видачі ліцензії регламентується Законом про ліцензування та постановами Кабінету Міністрів України;4
•    від 05.12.2007 № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури», якою затверджений Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (далі -  Порядок ліцензування);
•    від 30.03.2016 № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками», якою затверджені Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками (далі - Ліцензійні умови), та Перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню (далі - перелік видів робіт).
 Для суб'єктів будівельної діяльності встановлені певні організаційні, кадрові, технологічні вимоги, що передбачені Ліцензійними умовами, та спеціальні вимоги, що передбачені ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва», іншими нормативно-правовими актами, будівельними нормами та нормативними документами у сфері містобудівної діяльності, стосовно:
•    організаційної структури суб'єкта господарювання;
•    наявності у керівників, професіоналів та фахівців залежно від видів виконуваних робіт відповідної освіти та кваліфікації;
•    мінімальної кількості працевлаштованих за основним місцем роботи інженерно- технічних працівників;
•     мінімальної кількості працівників за окремими посадами;
•    наявності адміністративних та виробничих приміщень, виробничої бази, що необхідні для виконання робіт відповідно до переліку видів робіт;
•    наявності техніки, устаткування, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання робіт, передбачених переліком видів робіт;
•    наявності засобів вимірювальної техніки, методик, інструкцій, необхідних для проведення перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій;
•    впровадження системи управління якістю продукції суб'єкта господарювання;
•    дотримання вимог із забезпечення промислової безпеки та охорони праці.
Ознайомившись з вищезазначеними нормативно-правовими актами Ви дійдете висновку, чи відповідають Ваші бажання Вашим можливостям, якщо так - переходите до Кроку 2.
А якщо ні - потрібно здійснити комплекс організаційно-технічних дій з приведення виробництва до вищезазначених вимог.
УВАГА! Відповідно до законодавства за провадження будівельної діяльності, що підлягає ліцензуванню, без отримання в установленому порядку ліцензії передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі дев’яноста прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на 1 січня 2020 року – 189180 грн.), а підготовчі та будівельні роботи, які виконуються без набуття права на їх виконання, підлягають зупиненню до усунення порушень законодавства.


КРОК 2. ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
Відповідно до пункту 5 Ліцензійних умов необхідно підготувати:
•     Заяву про отримання ліцензії (Додаток 1 до Ліцензійних умов);
•    Відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи (Додаток 2 до Ліцензійних умов);
•    Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (Додаток 3до Ліцензійних умов).
Бланки документів розміщені на офіційному веб - сайті Держархбудінспекції dabi.gov.ua у розділі «Бланки документів».
1. При заповненні заяви про отримання ліцензії необхідно звернути увагу на наступні моменти:
•    форма заяви має відповідати Додатку 1 до Ліцензійних умов. Зміна форми заяви (видалення пунктів, рядків тощо) є вкрай небажаною,
адже: відповідно до Закону про ліцензування, якщо заява оформлена із порушенням вимог цього Закону, складена не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до неї згідно з цим Законом, -   це одна з підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду;
•    у назві заяви вказується клас наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва, яких здобувач ліцензії має намір виконувати будівельні роботи (середні або середні та значні).
•    У пунктах 1,2,3 заяви вказується інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
•    У пункті 10 заяви вказується той самий клас наслідків об’єктів будівництва, що й у назві заяви (середні або середні та значні).
•    У пункті 11 заяви інформація про дату і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про видачу ліцензій не зазначається до набрання чинності положення про внесення даних про ліцензію до зазначеного реєстру (відповідно до законодавства до 01.01.2019);
2. При заповненні Відомостей про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва,  інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи (далі - Відомості) необхідно звернути увагу на наступні моменти:
•    форма Відомостей має відповідати Додатку 2 до Ліцензійних умов. Зміна форми Відомостей (видалення пунктів, рядків тощо) є вкрай небажаною, адже відповідно до Закону про  ліцензування, якщо хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом, - це одна з підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду;
•    кожна сторінка заяви нумерується, засвідчується підписом суб'єкта господарювання та скріплюється його печаткою (за наявності).
УВАГА! Будьте відповідальні! Незважаючи на декларативний (такий, що не потребує документального підтвердження) характер надання відомостей про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове  забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи, надання неправдивих або викривлених даних є недопустимим та може призвести до анулювання ліцензії. Адже відповідно до пункту З частини другої статті 16 Закону про ліцензування акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб'єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії, є підставою для анулювання ліцензії.

КРОК 3. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАЯВИ В ОРГАНІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ
Заява про отримання ліцензії може бути подана до Державної архітектурно-будівельної інспекції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26) за вибором здобувача ліцензії:
•    наручно відповідно до пункту З частини другої статті 6 та у порядку, встановленому статтею 9 Закону України «Про адміністративні послуги»;
•    поштовим відправленням з описом вкладення;
•    в електронному вигляді у за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - портал електронних сервісів).
Подання документів в електронному вигляді до органу ліцензування здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Порядок подання органу ліцензування документів в електронній формі (далі - Порядок) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 363.
Пунктом 4 Порядку встановлено, що електронні документи (заяви та документи, визначені законом та ліцензійними умовами, затвердженими Кабінетом Міністрів України) подаються до органу ліцензування через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи органів ліцензування, порядки функціонування яких визначаються відповідними органами ліцензування.
  Технічні можливості Єдиного державного порталу адміністративних послуг не дають можливості безпосередньо через нього надавати адміністративні послуги з ліцензування у будівництві.
Тому для надання електронних адміністративних послуг з ліцензування Держархбудінспекцією спільно з Мінрегіоном розроблено порядок функціонування інформаційної системи при здійсненні ліцензування господарської діяльності з будівництва об'єктів, інтегрованої до Єдиного державного порталу адміністративних послуг.
Цей порядок затверджено наказом Мінрегіону від 09.08.2017 № 194, він набув чинності з 10.10.2017.
На даний час через інформаційну систему (е-dabi.gov.ua) вже можна скористатися двома найпопулярнішими адміністративними послугами: отримання ліцензії та внесення змін до переліку видів робіт ліцензії.
Найближчим часом з'явиться можливість скористатися з адміністративними послугами щодо анулювання ліцензії за заявою ліцензіата, переоформлення ліцензії.
Крім того, з'явиться можливість подати до органу ліцензування через систему повідомлення від ліцензіата, зокрема, щодо зміни найменування, місцезнаходження, зупинки господарської діяльності тощо.

КРОК 4. ОТРИМАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ
Відповідно до Порядку ліцензування терміни розгляду заяви про отримання ліцензії - до 27 робочих днів з дня реєстрації заяви.
Відповідно до діючого законодавства не передбачено повідомлення органом ліцензування здобувача ліцензії / ліцензіата про прийняті ним рішення та передбачено оприлюднення цих рішень у день їх внесення до ЄДР на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.
На сьогодні не затверджено положення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформації про ліцензування, а також не визначено порядок оприлюднення зазначеної інформації на порталі електронних сервісів.
Законом України від 06.10.2016 № 1666 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» (набув чинності 02.11.2016) внесено зміни до розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 26.11.2015 № 835 «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі - Закон № 835), якими встановлено, що до 1 січня 2019 року набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з дня оприлюднення прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензій на його офіційному веб-сайті.
Таким чином, тимчасово, до 1 січня 2019 року, набуття здобувачами ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з дня оприлюднення органами ліцензування прийнятих ними рішень про видачу ліцензій на їх офіційних веб-сайтах.
Держархбудінспекція оприлюднює інформацію про прийняті рішення щодо видачі ліцензії шляхом розміщення такої інформації на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції dabi.gov.ua у розділі «Реєстр виданих ліцензій». Разом з цим, Держархбудінспекція повідомляє суб'єктів господарювання про результати розгляду заяви про отримання ліцензії письмово або в електронному вигляді, як передбачено Порядком ліцензування.

КРОК 5. ПЛАТА ЗА ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ
Відповідно до статті 14 Закону про ліцензування плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії.
Як зазначалося вище, на сьогодні не затверджено положення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформації про ліцензування, а також не визначено порядок оприлюднення рішення про видачу ліцензії на порталі електронних сервісів.
Тож, поки не врегульовано питання щодо порядку оприлюднення рішень, можна не платити?
Питання щодо строку оплати за видачу ліцензії врегульоване нормою Закону № 835 стосовно набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, яке відбувається з дня оприлюднення прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензії на його офіційному веб-сайті.
А враховуючи, що для оперативного інформування суб'єктів господарювання Держархбудінспекція надсилає повідомлення про прийняте рішення щодо видачі ліцензії на електронну адресу, вказану суб'єктом господарювання у заяві про отримання ліцензії, радимо не зволікати і оплатити вартість наданої адміністративної послуги в десятиденний термін після отримання повідомлення.
Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним рішення про видачу ліцензії.
Інформація щодо казначейських реквізитів для сплати за ліцензію розміщена на офіційному сайті Держархбудінспекції України www.dabi.gov.ua у розділі «Напрямки діяльності»   -  «Ліцензування».
У документі, що підтверджує факт плати за видачу ліцензії, обов'язково повинні бути зазначені назва суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ, розмір суми внесеної плати.
Плата за отримання ліцензії на провадження видів господарської діяльності становить розмір одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом, Станом на 01.01.2020 р.  ця сума складає 2102 грн.
УВАГА! Відповідно до Закону про ліцензування несплата за видачу ліцензії у встановлені строки є підставою для анулювання ліцензії.
Перевірка дотримання встановлених строків сплати за ліцензії здійснюється як під час проведення заходів контролю, так і за результатами звірки з Державною казначейською службою України.

КРОК 6. ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
Відповідно до Закону про ліцензування ліцензія - це запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
Як зазначалося вище, тимчасово, до 1 січня 2019 року, набуття здобувачами ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з дня оприлюднення органами ліцензування прийнятих ними рішень про видачу ліцензій на їх офіційних веб-сайтах.
Таким чином, діючим законодавством не передбачено видачу ліцензії на паперовому носії.
Але з технічних причин розміщена інформація про видачу ліцензій, яку оприлюднює Держархбудінспекція на своєму сайті, не містить визначення переліку видів робіт до виданої ліцензії, вичерпного переліку та опису підстав для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії або про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду і пропозиції щодо усунення відповідних недоліків, як це передбачено Законом про ліцензування. Відсутність вказаної інформації не дає, в першу чергу, можливості ліцензіату документально підтверджувати своє право на провадження будівельної діяльності (зокрема, для участі у тендерах) та оперативно вживати заходів щодо усунення недоліків у разі відмови у видачі ліцензії. Держархбудінспекція вважає, що єдиним вимушеним виходом із цієї ситуації є продовження видачі ліцензії на паперому носії з додатком до неї та направлення повідомлень про результати розгляду заяв про отримання ліцензії на поштову адресу суб'єкта господарювання, Вказані дії передбачені і Порядком ліцензування.
Ліцензія на паперовому носії видається суб'єкту господарювання у Державній архітектурно-будівельній інспекції України (бульвар Лесі Українки, 26, каб.516, м. Київ - 133, 01133) за умови надання документа, що підтверджує факт внесення плати за видачу ліцензії (копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв'язку), та довіреності на одержання ліцензії на паперовому носії.
Бажаємо, щоб всі 6 кроків були для вас легкими, а отримана ліцензія стала запорукою успішного ведення будівельної діяльності!

liczakazat

 

 г.Киев, Печерский район,бульвар Леси Украинки, дом 26 офис 404

(095)762-84-59, (067)837-18-94, (063)378-42-48

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

 Представительства по всей Украине:

Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов.

Отдел узаконивания самостроев

(095)762-84-59


Строительная лицензия и сертификация © 2010-2023. Все права защищены