Центр лицензирования и сертификации

ks +38(067) 837-18-94

mts +38(095)762-84-59

lifecell +38(063)378-42-48

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

dergbud-insta

fb-dergbud

Роз’яснення Міністерства розвитку громад та територій щодо сертифікатів проектувальників, виданих до 01.01.2016 року

Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві Міністерства розвитку громад та територій України розглянуло колективний лист гр. Григор’єва І.І. від 15.07.2021 № 1/15.07-21, який надісланий листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 27.07.2021

№ 41-КО-022298/10-1, стосовно використання кваліфікаційних сертифікатів, виданих до 1 січня 2016 року, та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» та Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554 (далі – Порядок), виконавці, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати роботи (послуги), пов’язані із створенням об’єктів архітектури, право виконання яких визначено таким сертифікатом. При цьому строк дії кваліфікаційного сертифіката у разі відсутності перерви в роботі за фахом понад три роки та підвищення кваліфікації за відповідними програмами не рідше одного разу на п’ять років, не обмежується.

Водночас, статтею 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено поділ об’єктів на класи наслідків (відповідальності), що обумовлює різні вимоги до працівників, які залучаються до виконання робіт (послуг) щодо таких об’єктів.

Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи») для професійної групи «професіонали» прийнято чотирирівневе кваліфікаційне категоріювання. При цьому для більшості професійних спеціалізацій кваліфікаційні категорії установлено залежно від класу наслідків (відповідальності) об’єктів, щодо яких виконуються роботи (послуги).

Відповідно, у кваліфікаційних сертифікатах зазначається як кваліфікаційна категорія виконавця (провідний, І категорії, ІІ категорії, базовий), так і клас наслідків (відповідальності) об’єктів, спроможність виконання робіт (послуг) щодо яких визначено кваліфікаційним сертифікатом (СС1, СС2, СС3).

Кваліфікаційні сертифікати, видані до 1 січня 2016 р. (до набрання чинності зміни № 8 до розділу 1 «Керівники, професіонали, фахівці» Випуску

64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» Довідника кваліфікаційних характеристик професій фахівців, затвердженою наказом Мінрегіону від 27.01.2014 № 26), не містять інформації про кваліфікаційну категорію виконавця та клас наслідків (відповідальності) об’єкта, що створює ризики при здійсненні професійної діяльності, проведенні закупівель та в ході перевірок контролюючих органів.

Так, необхідність дотримання вимог законодавства щодо наявності кваліфікаційних сертифікатів відповідної категорії для виконання робіт на об’єктах різного класу наслідків (відповідальності) неодноразово закріплена у рішеннях Антимонопольного комітету України, відповідно до яких вимога про наявність у фахівців кваліфікаційних сертифікатів відповідної категорії передбачає, що саме такі сертифікати повинні бути надані учасником процедури закупівлі. Рахункова палата при встановленні фактів залучення до виконання робіт працівників з сертифікатами без зазначення кваліфікаційної категорії також визначає такі випадки як неналежну сплату коштів фахівцям, що не мають відповідного кваліфікаційного сертифіката. Відповідність кваліфікаційних сертифікатів класу наслідків (відповідальності) об’єктів, що визначені кваліфікаційними вимогами для відповідної або нижчої категорії працівників, необхідній кваліфікаційній категорії та професійній спеціалізації виконавця є предметом перевірки органами держархбудконтролю. Крім того, статтею 40 Кодексу законів про працю України передбачено можливість звільнення працівників у зв’язку з невідповідністю виконуваній роботі чи посаді через недостатню кваліфікацію. До того ж, Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників є нормативним документом, обов'язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності.

Враховуючи зазначене, у новій редакції Порядку, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 651, установлено, що виконавці, які одержали кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати роботи (послуги) щодо об’єктів класу наслідків (відповідальності), що визначаються кваліфікаційними вимогами, які діють на час виконання робіт (послуг) для відповідної або нижчої категорії працівників. При цьому передбачено, що виконавці які отримали кваліфікаційний сертифікат до 1 січня 2016 р., можуть отримати кваліфікаційний сертифікат вищої категорії за результатами проходження професійної атестації.

Пропозиція авторів листа щодо автоматичного підвищення кваліфікаційної категорії у сертифікатах виконавців, виданих до 1 січня 2016 р., не може бути підтримана виходячи із наступного.

Такий підхід є дискримінаційним по відношенню до інших виконавців, які протягом усього періоду існування процедури проведення професійної атестації отримують більш високу кваліфікаційну категорію саме за результатами професійної атестації. Більш того, до них застосовуються кваліфікаційні вимоги щодо наявності стажу роботи за попередньою категорією не менше 2-х років. При цьому для власників сертифікатів, виданих до 1 січня 2016 р., передбачено можливість отримання вищої категорії за умови підтвердження досвіду виконання відповідних робіт (послуг), тобто, без вимоги щодо наявності підтвердженого стажу роботи за кожною з попередніх категорій. То ж твердження авторів листа про можливість отримання сертифіката провідного фахівця лише за наявності 2 років стажу роботи за фахом по І категорії не відповідає дійсності.

Відповідно до п. 2 Порядку, професійна атестація – процедура, під час проведення якої підтверджується професійна спеціалізація, рівень кваліфікації і знань виконавця. Отримання більш високої кваліфікаційної категорії саме за результатами професійної атестації обумовлюється різними вимогами до рівня кваліфікації і знань виконавців більш високої категорії, які підтверджуються за результатами іспиту. Означене набирає особливої актуальності в умовах реформи містобудівної діяльності, яка передбачає підвищення ролі сертифікованих фахівців, посилення вимог до них і їх персональної відповідальності.

Додатком 4 до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 681 (далі – Додаток 4), передбачається застосування виданих до 1 січня 2016 р. сертифікатів до кінця поточного року для виконання робіт (послуг) щодо об’єктів незалежно від класу наслідків (відповідальності). Така норма спрямована не на обмеження строку дії кваліфікаційних сертифікатів, які і далі залишаються безстроковими за умови дотримання вимог закону щодо відсутності перерви в роботі за фахом та періодичного підвищенні кваліфікації, а, навпаки, забезпечує перехідний період, що дозволить привести у відповідність вимоги до персоналу за раніше укладеними договорами.

Щодо наявності, на думку авторів листа, у Додатку 4 невідповідностей в частині кваліфікаційних категорій окремих професій, повідомляємо.

Додатком 4 не встановлюється ранжування за кваліфікаційними категоріями інженерів-проектувальників з технології будівельного виробництва і з кошторисної документації, експертів будівельних з кошторисної і містобудівної документації. Чотирьохрівневе кваліфікаційне категоріювання для цих професій вже передбачене Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Зміна № 8). Примітка до кваліфікаційних вимог, на яку посилаються автори листа, стосується не кваліфікаційних категорій, а класу наслідків (відповідальності) об’єктів, вимога щодо зазначення яких у кваліфікаційних сертифікатах на ці професії дійсно не поширюється. Саме тому у відповідній графі Додатку 4 зазначено всі класи наслідків (СС1, СС2, СС3) для усіх кваліфікаційних категорій означених фахівців, що забезпечує

відображення програмними засобами електронної системи залучення таких сертифікованих осіб до виконання робіт (послуг) на об’єктах незалежно від їх класу наслідків.

Окремо звертаємо увагу, що листи Мінрегіону носять інформаційний характер та не містять норм права.

 г.Киев, Печерский район,бульвар Леси Украинки, дом 26Б, офис 404

(095)762-84-59, (067)837-18-94, (063)378-42-48

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

 Представительства по всей Украине:

Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов.

Отдел узаконивания самостроев

(095)762-84-59


Строительная лицензия и сертификация © 2010-2024. Все права защищены